Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zredukowanie trudności wpływających na przebieg pracy

Badania rozpoczęto w jednej ze szkół zawodowych Moskwy w grupie jednorocznego przyuczania do zawodu tokarza metalowca. W grupie było 26 osób. Na wstępie badania podstawową czynnością było wyodrębnienie tych uczniów, którzy wykazują wyraźne, łatwo zauważalne właściwości zachowania się. Pierwszy etap pracy polegał na ogólnym zapoznaniu się z całą grupą i na obserwacji uczniów w warsztatach przemysłowych przy obrabiarce, w czasie zajęć w klasie, podczas przerw, a także na obserwacji zachowania się w czasie wolnym od nauki i pracy. Po wielokrotnych obserwacjach przejawów jednych i tych samych cech zachowania, powtarzających się w wielu różnych sytuacjach, stawiano hipotetyczne wnioski o określających te cechy zachowania się właściwościach układu nerwowego, charakterystycznych dla danego nastolatka.

Jednym z zadań badania było zredukowanie w miarę możliwości do zera wszystkich trudności wpływających na przebieg pracy tak, żeby precyzyjnie ustalić wpływ właściwości typologicznych. W związku z tym przy doborze uczniów w celu uzupełnienia wyjściowych danych zwracano także uwagę na ich rozwój ogólny (do szkół techniczno-zawodowych dostaje się młodzież z wykształceniem VIII-klasowym), na stosunek do nauki, pozycję w kolektywie i na stosunek kolegów do badanego.

W tym celu uwzględniono także motywy wstąpienia do szkoły. Jest w pełni zrozumiałe, że wielostronne obserwowanie i kierowanie działaniem uczniów w różnych sytuacjach, szczególnie w czasie pracy w hali fabrycznej, jest możliwe tylko w ścisłym kontakcie z majstrem. Ten kontakt utrzymywano na wszystkich etapach pracy2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.