Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Złudzenia a nastawienie – dalszy opis

Obrazy następcze (powidoki) występują, jak wiadomo, po wpatrywaniu się w plamę barwną i po przeniesieniu następnie wzroku na tło o barwie neutralnej. Obrazy następcze odpowiadają kształtem i barwą plamie oglądanej uprzednio (kontrast następczy pozytywny) lub przyjmują barwę dopełniającą (kontrast następczy negatywny). Otóż eksperyment Bżaławy polegał na tym, że badanemu, przebywającemu w zaciemnionym pokoju, eksponowano pary czerwonych krążków, kierując na nie światło w ciągu 2 sek. Krążki różniły się wielkością mniej więcej tak jak w eksperymencie omówionym poprzednio. Po wyłączeniu światła w polu widzenia badanego ukazywały się obrazy następcze utrzy-. mujące się ok. 8-12 sek. Odtwarzały one dokładnie barwę,, kształt i wielkość krążków. W drugiej części doświadczenia, pa utrwaleniu nastawienia, posłużono się krążkami jednakowych rozmiarów, natomiast badany widział je jako różne, co zgodne jest z wynikami wcześniejszych eksperymentów. Okazało się jed-. nak, że i obrazy następcze, powstające po zgaszeniu światła, były określane jako wyraźnie różne pod względem wielkości. Złudzenie dotyczyło więc również powidoków.

Nastawienie, słowo które dotąd kilkakrotnie już występowało, określane jest zwykle jako stan gotowości do określonego reagowania, np. spostrzegania, wykonywania czynności ruchowych,, rozwiązania zadania. Człowiek, który oczekuje na pojawienie się bodźca będącego sygnałem podjęcia jakiejś czynności, np. uruchomienia przyrządu, narysowania figury geometrycznej, podania właściwego słowa, „czeka w pogotowiu”: sygnał zapoczątkowuje działanie już w pewnej mierze przygotowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.