Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zbliżenie psychologii społecznej do socjologii i etnologii

Zbliżenie psychologii społecznej do socjologii i etnologii nasuwa pytanie, czy poza tradycyjnie przyjętymi metodami nie powinna psychologia społeczna przyswajać sobie innych metod, takich mianowicie, jakimi posługują się owe sąsiednie nauki, albo metod pokrewnych. Na pytanie to trzeba odpowiedzieć twierdząco. Soc jogram ten obrazuje wynik badań nad wewnętrzną jednością (esprit de corps) 2 eskadr lotniczych na Pacyfiku w czasie II wojny światowej.

Jedna z tych eskadr (A) odznaczała się wysokim „morale”, druga bardzo niskim. Zgodnie z zasadami metody socjometrycznej, każdy z członków załóg proszony był o anonimowe podanie, z kim ze znajomych z eskadry lub spoza niej chciałby odbywać loty, a z !kim nie.

Z socjogramu widać, że w eskadrze A dowódca otrzymał 8 głosów pozytywnych, a jego zastępca – 6, podczas gdy w eskadrze B dowódcy nie wymieniono ani razu, natomiast jego zastępca otrzymał 9 głosów negatywnych. Widać ponadto, że w eskadrze B istnieją dwie podgrupy czy kliki (jedna złożona z osobników 2, 3, 6, 7, a druga – 12, 13, 16 i 17), których członkowie wybierają tylko siebie nawzajem, a nikogo spoza kliki. Eskadra A natomiast nie zawiera takich podgrup, sympatie jej członków koncentrują się na dowódcach. Ciekawe jest także, że w eskadrze A nie wybrano ani jednej osoby spoza eskadry, natomiast odrzucono 10, podczas gdy w eskadrze B wybrano 4 osoby spoza eskadry, a odrzucono tylko 2.

Socjogram wskazuje więc, że wysokie morale grupy łączy się z uznaniem dla dowódców, większą zwartością grupy i przekładaniem członków własnej grupy nad osobami z zewnątrz. dawczego repertuaru wszystkie metody socjologii i etnologii. Musi ona dokonać pewnego wyboru i dostosowywać metody powyższe do własnych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.