Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zawiłość stosunku pomiędzy dojrzewaniem a uczeniem się

Każda z wymienionych nauk w inny nieco sposób stara się zmieniać środowisko organizmu. Dla przykładu: w biologii molekularnej zmienia się środowisko komórki poddając ją działaniu promieni Roentgena lub przez wprowadzenie do niej wirusa. W embriologii doświadczalnej zmienia się środowisko za pomocą ucisku, wirowania, ograniczania dopływu tlenu, wprowadzania pewnych środków farmakologicznych lub posługując się metodą eksplantacji h W psychologii najczęściej zmniejsza się lub zwiększa stopień ćwiczenia poszczególnej funkcji obserwując, jak zabieg ten wpływa na jej rozwój. Niezależnie od różnorodności metod stosowanych w tych badaniach, uzyskane wyniki zazwyczaj wskazują na ścisłą współzależność między obu rodzajami czynników: genetycznymi i środowiskowymi.

Przedstawimy tylko niektóre badania empiryczne, zwłaszcza eksperymentalne, wykazujące zawiłość stosunku pomiędzy dojrzewaniem a uczeniem się, a jednocześnie ujawniające trudność rozgraniczenia wpływu obu wymienionych czynników.

Ze względu na charakter tej publikacji, badania przeprowadzane w laboratoriach biologicznych, jakkolwiek bardzo cenne – ponieważ zadecydowały o postępie w omawianej dziedzinie wiedzy – zrelacjonujemy w ograniczonym zakresie, tak aby mogły stanowić punkt odniesienia dla interpretacji wyników otrzymywanych w eksperymentach psychologicznych. Szczegółowe omówienie ich wymagałoby opracowania przez specjalistę z tej dziedziny. Skoncentrujemy się natomiast na opisie badań dotyczących okresu postnatalnego, prowadzonych w laboratoriach psychologicznych, uwzględniając w miarę możliwości badania przeprowadzane aktualnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.