Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zachowanie dzieci w grupie w warunkach naturalnych

Szczegółowe badania, prowadzone zarówno metodą obserwacji zachowania się dzieci w grupie w warunkach naturalnych, jak też metodami eksperymentu sytuacyjnego i technikami socjometrycznymi (te ostatnie nasuwają wiele zastrzeżeń w odniesieniu do wieku przedszkolnego), dotyczą licznych problemów szczegółowych, takich jak: tworzenie się grupy rówieśniczej, jej struktura, normy i sposób funkcjonowania, przywództwo, współzawodnictwo i współpraca, status członka grupy itp. Jak już wspomniano, nie wszystkie te zagadnienia są opracowane w aspekcie genetycznym,

Jeśli idzie o wiek przedszkolny, najbardziej zaawansowane są w różnych krajach badania na temat współpracy dzieci podczas zabawy. Wspomnimy tu o klasycznych już badaniach M. B. Parten ”, która wyróżniła u dzieci od 2 do 5 lat następujące formy zabaw w przedszkolu: 1) zabawa samotna (solitary play): dziecko bawi się samo i niezależnie od innych dzieci, innymi zabawkami, niekiedy rozmawia z kolegami, lecz nie nawiązuje kontaktu odnośnie do czynności zabawowych: 2) zabawa równoległa (parallel play): dzieci bawią się obok siebie, a nie ze sobą, bawią się niekiedy tymi samymi zabawkami, nie współdziałają jednak w zabawie: 3) zabawa wspólna (associative play): dzieci bawią się razem, pożyczają i wymieniają zabawki i pomoce do zabawy, wymieniają uwagi dotyczące czynności zabawowych, ale zabawa nie jest planowo zorganizowana, nie. Ina podziału ról i każde dziecko bawi się wedle własnej chęci i zainteresowania: 4) zabawa zespołowa (cooperative play): dziecko bawi się, W grupie zorganizowanej dla celów wspólnej zabawy: czynności i role są podzielone, a jedno lub więcej dzieci organizuje i kieruje aktywnością całej grupy. Na rysunku 44 ukazujemy proporcje powyższych form zabaw w wieku od 2 do 5 lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.