Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Zabawy manipulacyjne

Wspomniano już w rozdziale poprzednim, iż niemowlęta podejmują wiele czynności .ruchowych i manipulacyjnych skierowanych najpierw na własne ciało, a potem na przedmioty. Czynności te przypominają zabawę, nie mają jednak na tyle określonej struktury i względnie jednolitego przer biegu, aby można je było z całą pewnością zaliczyć do zabaw.

W I roku życia czynności wykonywane przez dziecko-na przedmiotach codziennego użytku oraz na zabawkach Są nie tylko coraz bardziej różnorodne, lecz „także coraz bardziej specyficzne, tzn. przystosowane do struktury i funkcji przedmiotu. Czynności te, swobodne i podejmowane przez dziecko dla przyjemności, zmierzają Zwykle do przekształcenia określonego stanu rzeczy, do oddziaływania na przedmioty i przeistaczania ich za pomocą odpowiednich ruchów manipulacyjnych, a niekiedy przy użyciu narzędzi. Noszą one zatem znamiona Zabaw nazywanych w literaturze psychologicznej rozmaicie: funkcjonalnymi (Ch. Biihler, 1933), ruchowymi i manipulacyjnymi (Szuman, 1947), a nie brak w nich także elementów przyszłych zabaw konstrukcyjnych i tematycz- j nych. Typowym przykładem takiej zabawy małego dziecka jest przeno- \ szenie lub przewożenie klocków z miejscana miejsce, po to by je wysypać 1 i znowu nałożyć do jakiegoś pojemnika czy pojazdu, albo zabawa w piasku wiaderkiem i łopatką.

Zabawy ruchowo-manipulacyjne są najbardziej charakterystycznym rodzajem zabaw dzieci w wieku póniemowlęcym, Mają one ogromne znaczenie nie tylko dla wyćwiczenia ruchów rąk oraz usprawnienia motoryki całego ciała, lecz także dla rozwoju umysłowego dziecka. Mimo że struktura tych zabaw jest jeszcze dość prymitywna – dziecko wykonuje stosunkowo proste czynności, powtarzając je wielokrotnie, a jeśli dochodzi do jakiegoś wytworu, to jest on przeważnie nietrwały,, amorficzny – wyraźne są ich związki z rzeczywistością społeczno-kulturową. Poprzez czynności na przedmiotach wykonywane w toku zabaw manipulacyjnych dziecko zostaje bowiem wprowadzone w świat wytworów socjalnych za pośrednictwem osób dorosłych, których działanie stanowi wzorce do naśladowania. Podobnie jak podczas czynności codziennych, tak też w toku zabawy manipulacyjnej dziecko wykrywa znaczenie społeczne przedmiotów służących do zaspokajania potrzeb ludzkich i uczy się używać rozmaitych rzeczy’zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.