Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Wychowanie jako czynnik rozwoju – kontynuacja

Wychowanie polega właśnie na takim organizowaniu trybu życia i działalności dziecka (jego zabawy i nauki), by kształtować jego poznanie, formować spostrzeżenia, pojęcia i sądy, wzbogacać jego wiedzę o świecie, kształcić myślenie, a jednocześnie wyrabiać odpowiednie- nawyki, sprawności i umiejętności, kształtować postawy, zainteresowania i zdolności, a więc prowadzić w rezultacie do wychowania jak najwszechstronniej rozwiniętej osobowości.

Nie chodzi tu bynajmniej o wychowanie formalne, o kształcenie i ćwiczenie pewnych metafizycznie pojmowanych funkcji czy zdolności.- w oderwaniu od rzeczywistości, niezależnie od treści, jaką dziecku przekazujemy. Rozwojowi podlega przede wszystkim treść zjawisk psychicznych i treść działania, odzwierciedlające cechy świata obiektywnego. Toteż rozwojem psychicznym dziecka można najlepiej pokierować dostarczając mu odpowiednich treści, poprzez które kształtują się dopiero formy odzwierciedlenia świata i formy działania. Wbrew twierdzeniu różnych formalistycznych kierunków pedagogicznych, że obojętne jest, na jakim materiale ćwiczyć będziemy umysł dziecka, jakie w nim wyrabiać poglądy, byleby tylko nauczyć je sprawnie myśleć, psychologia marksistowska uważa, że właśnie przez treść wiedzy przekazywanej dziecku w procesie nauczania .rozwijamy jego myślenie, wyrabiamy jego przekonania, poglądy i postawy, kształtujemy jego ideologię, która potem nadaje kierunek jego działalności. Dlatego też przypisujemy nauczaniu takie duże znaczenie.

„Nie ma wychowania bez nauczania – pisze T. Tomaszewski.–Dla sprawy wychowania nie jest bynajmniej obojętna treść tego, czego się człowiek uczy. Nie można np. wychować osobowości formalnie zharmonizowanej, a pustej ideologicznie i umysłowo. Nie można sobie wyobrazić również wychowania opartego na ideologii komunistycznej, które by prowadziło do takiej samej wewnętrznej struktury psychicznej, jak wychowanie oparte na ideologii faszystowskiej czy liberalnej. Nowa treść pociąga za sobą nową formę. Wychowanie budowniczego komunizmu nie może się obejść bez wpojenia wychowankowi określonej wiedzy o świecie i określonej ideologii” (1949, s. 57).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.