Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Wskazania w zakresie wychowania fizycznego w okresie szkolnym

Wskazania w zakresie wychowania fizycznego w omawianym okresie byłyby następujące: należy w dalszym ciągu wykorzystywać zabawę, wprowadzając do niej stopniowo zróżnicowane ćwiczenia gimnastyczne. Trzeba uważać, aby nie przeciążać dziecka zbyt trudnymi ćwiczeniami i nie przetrenować go, lecz zarazem nie hamować jego rozwoju ćwiczeniami zbyt łatwymi w stosunku do wieku. Przy organizacji opieki nad rozwojem fizycznym dziecka – jak o tym była mowa – należy uwzględniać jego indywidualne możliwości. Wiek anatomo-fizjologiczny i ruchowy każdego dziecka, w sensie odpowiadania określonym normom rozwojowym, może nie pokrywać się z wiekiem jego życia. Istnieją bowiem – jak wiadomo – zarówno zjawiska typowe, charakterystyczne dla określonego etapu rozwoju czy wieku, ale równocześnie istnieją zgodnie z prawidłowym rozsiewem – odchylenia od średnich wartości zarówno w kierunku nasilenia i wzmożenia określonych właściwości, jak i w kierunku ich osłabienia i zmniejszenia. Dlatego również wiek życia i wiek rozwoju w sferze fizycznej nie zawsze są u dzieci zbieżne. Występują też różnice w typach budowy ciała utrzymujące się w ciągu życia. Ilustrują to dane dotyczące dwóch chłopców (patrz tab. 46 i rys. 52). Istnieją pod tym względem wielkie różnice między osobnicze, co jest uwarunkowane zarówno czynnikami biologicznymi, wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, wśród których warunki życia, wpływy środowiska i zamierzone oddziaływanie nauki i wychowania odgrywają bardzo dużą rolę.

Chłopiec „B” od najmłodszych lat we wszystkich cechach był duży, a chłopiec „Ł” odznaczał się zawsze bardzo wysokim wzrostem, w innych cechach utrzymując się na poziomie średnim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.