Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Własności formalne teorii osobowości – ciąg dalszy

Kolejne pytanie dotyczy tego, w jakim stopniu teoria powiązana jest ze zjawiskami empirycznymi. Chodzi tutaj o to, czy definicje mające przekładać terminy teoretyczne na operacje pomiarowe są przedstawione explicite i czy zalecenia wynikające z definicji dadzą się zastosować w praktyce. Jedni teoretycy podają definicje operacyjne każdego zastosowanego terminu, określające dokładnie, jakie kroki należy poczynić w celu dokonania oszacowania lub pomiaru tych pojęć, podczas gdy inni teoretycy zdają się uważać, iż nazwa przypisana pojęciu jest już wystarczającą definicją operacyjną.

Wydaje się, że w tym miejscu należałoby podkreślić jeszcze raz nasze przeświadczenie, iż wszelkie problemy związane z formalną adekwatnością teorii są mniej istotne niż pytanie, jakie badania empiryczne przeprowadzono pod wpływem danej teorii. Jeśli nawet teoria jest niejasna i źle skonstruowana, a jej syntaksa i definicje empiryczne są niezadowalające, to jednak jeśli miała ona stymulujący wpływ na znaczące dziedziny badań, stwierdzilibyśmy, iż przeszła ona rozstrzygający test. Zasadniczą zatem kwestią, bardziej istotną niż wszelkie kwestie dotyczące formalnej adekwatności teorii, jest to, czy teoria doprowadziła do ważnych i znaczących badań. Oczywiście ocena znaczenia i ważności badań nie jest sprawą jednoznaczną, trudno tu uzyskać zgodne opinie, ponieważ ocena ta jest w dużym stopniu uzależniona od stanowiska teoretycznego zajmowanego przez oceniającego. Poza tym nie zawsze można określić, jaki proces przyczynił się do przeprowadzenia określonych badań, stąd też ocena stymulującej roli danej teorii może być trudna. Pomimo tego istnieją jednak wyraźne i dostrzegalne różnice między poszczególnymi teoriami osobowości co do tego, w jakim stopniu zostały one przełożone na budzące ogólne zainteresowanie badania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.