Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Wiek niemowlęcy

Psychologia okresu wczesnego dzieciństwa przechodziła nie tak dawno temu, bo w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych naszego stulecia, pewien kryzys, wynikający, być może, ż przekonania, iż najważniejsze fakty dotyczące pierwszych stadiów rozwoju psychicznego zostały już odkryte. Niechęć do podejmowania badań nad niemowlętami mogła wynikać również stąd, że eksperymenty nad uczeniem się i warunkowaniem, a także nad sprawnością sensoryczną noworodka i małego dziecka przynosiły niejednolite, czasami wręcz rozbieżne rezultaty. Inna przyczyna to trudności techniczne: niełatwy dostęp do materiału badań, bo przecież niewielka tylko liczba niemowląt oddawana jest do żłobków lub innych instytucji opiekuńczych, gdzie można je obserwować, jakkolwiek taka sytuacja zmienia poniekąd naturalne warunki życiowe, i zachowanie tych dzieci. Kryzys ów nie trwał jednak długo i w ostatnich dwudziestu latach zauważa się wzmożone zainteresowanie psychologów rozwojem małego dziecka. Okazało się bowiem, że badania nad początkami ontogenezy u człowieka mają duże znaczenie nie tylko dla głębszego poznania biegu życia ludzkiego, lecz także dla rozwiązania wielu problemów teoretycznych, żeby wymienić tu przykładowo zagadnienie nabywania wczesnych doświadczeń, genezy osobowości czy też czynników socjalizacji istoty ludzkiej. Należy też nadmienić, że nowoczesne środki techniczne umożliwiają weryfikację wielu twierdzeń i hipotez, których niepewność lub sprzeczność eliminuje się dzięki bardziej precyzyjnym, niż w dawniejszych badaniach, narzędziom pomiaru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.