Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Warunki uczenia się

Udział warunków uczenia się w skutecznych strategiach kierowania klasą szkolną ma przede wszystkim charakter poznawczy. Właśnie w nich tkwi klucz do samosterowności w zakresie motywacji i dyscypliny. Jeśli w swych strategiach nie zapewnisz każdemu z uczniów należytych warunków uczenia się, to nie możesz oczekiwać od nich postępów, nawet jeśli spowodujesz zaniechanie przez nich niewłaściwych zachowań i wywołasz u nich odpowiedni poziom uwagi i uczestnictwa. Tak więc, by nie dopuszczać do niewłaściwych zachowań, będziesz musiał coraz częściej uznawać za konieczne stosowanie kar z jednej strony, zaś sztucznych bodźców wzmacniających z drugiej. Bez sukcesów w zakresie przedmiotu nauczania prawdopodobieństwo internalizacji motywacji oraz przekształcenia dyscypliny i motywacji w umiejętność kierowania sobą będzie bardzo małe. Udział warunków uczenia się w strategiach kierowania klasą szkolną pociąga za sobą również konieczność postarania się o to, aby uczniowie, których uwagę i uczestnictwo udało Ci się pobudzić, potrafili wykonywać to, czego od nich wymagasz.

Motywacja Jak pamiętasz, u podstaw nauki o zachowaniu leży założenie, iż uczymy się tego, co ćwiczymy. Motywacja zależy od skuteczności naszych prób zmierzających do tego, aby ćwiczenie określonych, is A. W. Combs Educational accountability from a humanistic perspective, „Educational 76 Research”. 2(9). s. 21. 1973. pożądanych przez nas reakcji samo przez się dostarczało wzmocnienia. Tak więc spodziewamy się, że ćwiczenie tego, co wymaga nauczenia się będzie dla uczniów przyjemnym i pożytecznym przeżyciem. Spodziewamy się zatem, że wzmacniając uczniów za uważanie na lekcjach nasilimy i podtrzymamy właściwe zachowania w zakresie skupiania uwagi. Uwzględnienie motywacji w skutecznych strategiach kierowania klasą szkolną w istocie sprowadza się do tego, że reguły wzmocnienia pozytywnego nakazują nam nie tyle domagać się od naszych uczniów uwagi, ile próbować nią zawładnąć. Do tego niezbędne jest „przyłapywanie ich na dobrym zachowaniu”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.