Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Twardowski i składniki przedmiotu

Nie znaczy to, że tylko pewne wyróżnione składniki przedmiotu są podatne na przedstawianie. Zdaniem Twardowskiego „przedstawialne są wszystkie bez wyjątku znane nam składniki przedmiotu: te, których nie można przedstawić sobie naocznie, mogą być na pewno przedstawione nienaocznie”6. Każdy więc składnik przedmiotu jest przedstawialny, niektóre jednak składniki pojawiają się w każdym przedstawieniu przedmiotu, niezależnie od potrzeb praktycznych i praw psychologicznych decydujących o tym, które ze składników przedmiotu są właśnie przedstawione przez posiadane przedstawienie. Istnieją zatem takie składniki każdego przedmiotu, które są zawsze współprzedsta- wione, ilekroć przedstawiany jest przedmiot: są one nie tylko składnikami przedmiotu, ale też jego cechami. Składników tych szukać należy wśród przedmiotowych warunków przedstawialności przedmiotu. Powiedzieliśmy wyżej, że przedmiotem jest to wszystko, co może być przedstawione przez przedstawienie, osądzone przez sąd, chciane lub odpychane przez akt emocji. Ponieważ jednak nie możemy sądzić o tym, czego przedtem sobie nie przedstawiliśmy, podobnie z aktami emocji – nie możemy pożądać czegoś, o czym nie mamy wyobrażenia, więc owego stale powtarzającego się składnika należy szukać po stronie przedstawialności przedmiotu. „Przez każde przedstawienie nie tylko przedstawiamy sobie jeden przedmiot, lecz także przedstawiamy go sobie jako jeden [. . .] Gdyby każdy przedmiot nie był przedstawiony jako jeden, wówczas zlewałby się on z innymi i nie można by pomyśleć żadnego sądu, żadnej czyności emocjonalnej skierowanej na określony przedmiot” 7. Tak więc jednolitość jest nie tylko składnikiem (metafizycznym) przedmiotu, ale także jego cechą: jest współprzedstawiona, ilekroć przedstawiamy sobie jakikolwiek przedmiot: JednolU tość przedmiotu – własność, którą scholastycy określali jako unum, jest podstawowym składnikiem przedmiotu, a także jego cechą. Z niej dopiero wypływa tożsamość przedmiotu z samym sobą i jego różność w stosunku do wszystkich innych. Przedmiot nie tylko każdorazowo przedstawiamy sobie jako jeden, ale także przez każde przedstawienie zostaje przedstawiony jeden przedmiot. Uwaga ta jest szczególnie istotna wobec nasuwających się pytań, czy istnieją przedstawienia, którym odpowiada wiele przedmiotów, np. przedstawienia ogólne, którym odpowiadałaby – jak niektórzy twierdzą – nieokreślona ilość przedmiotów jednostkowych. Twardowski dowodzi, iż każdemu przedstawieniu odpowiada jeden przedmiot, także przedstawieniu ogólnemu, przez które przedstawiony jest przedmiot swoisty, różny od przedmiotów przedstawień jednostkowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.