Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

TERAPIA AKUSTYCZNO-WIBRACYJNA MUSICA U DZIECI NIEWIDOMYCH CZ. II

Badająca zauważyła potrzebę prowadzenia muzykoterapii indywidualnej w pracy z dziećmi wielorako niepełnosprawnymi. Taka forma terapii uwzględniałaby rozmaite potrzeby dziecka, zarówno podstawowe, jak i specyficzne – muzyczne, rozwojowe oraz emocjonalne. Biorąc pod uwagę różne zespoły zaburzeń i indywidualność dzieci wielorako niepełnosprawnych, warto zwrócić uwagę na sposób planowania dla nich terapii. Wymagają one bowiem indywidualnego programu, dostosowanego do aktualnych potrzeb i możliwości. Zarówno sposób komunikacji i ekspresji oraz stopień męczliwości, jak i na przykład preferowane czynności czy aktualne samopoczucie, są wyznacznikami planowania spotkań. Szeroka gama propozycji muzykoterapeutycznych, a także własnych pomysłów prowadzącego daje wiele możliwości uatrakcyjniania zajęć. (…)

Analizując wyniki badań dotyczących poziomu neurotyczności u dzieci, przedstawiono dwa sposoby ich podsumowania. Pierwszy polega na interpretacji ogólnych zmian liczbowych, zauważaniu różnic przed i po terapii. Jednak biorąc pod uwagę niepowtarzalność każdego człowieka, a szczególnie dziecka wielorako niepełnosprawnego, interpretacja liczbowa nie umożliwia adekwatnego spostrzegania zmian. Ten sposób analizy został umieszczony w pracy w celu podkreślenia potrzeby indywidualnej interpretacji wyników w przypadku omawianej grupy dzieci. Kolejny sposób analizy wyników kwestionariusza wywiadu rozpatruje każde z badanych dzieci oddzielnie, biorąc pod uwagę całokształt losów każdego z nich, mogący wpłynąć na zaistniałe zmiany. Poszczególne cechy jakościowe zebrano w pewne grupy dotyczące podobnych zmian i ich uwarunkowań.

Prowadząc taki sposób analizy wyników, można dostrzec wiele pozytywnych zmian. Omawiana terapia w odniesieniu do dzieci wielorako niepełnosprawnych spełnia funkcję arteterapii, czyli – terapii poprzez sztukę. Stanowi dostępny sposób kontaktowania tej grupy dzieci z dorobkiem kultury. Jest to argument przemawiający za stosowaniem terapii w omawianej formie oddziaływania pedagogicznego.

Dziecko wielorako niepełnosprawne nie tylko jest kształtowane poprzez obraz patogenezy, ale na jego osobowość i zachowanie wpływają doświadczenia indywidualne, a więc spostrzeganie przez najbliższych zarówno jego ograniczeń, jak i możliwości. To wszystko może wpływać na powstawanie zaburzeń czy też zachowań neurotycznych. Jednak harmonia muzyki niejednokrotnie porządkuje życie emocjonalne i leczy psychikę człowieka.

W pracy podjęto próbę zebrania informacji niezbędnych do prowadzenia muzykoterapii dzieci niewidomych wielorako niepełnosprawnych. Dowiedziono również, że muzykoterapia wibracyjno-akustyczna Musica Medica stosowana w terapii tych dzieci może dawać pozytywne efekty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.