Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Teorie osobowości – ciąg dalszy

Ograniczona objętość książki wymagała również pewnych skrótów. Głównym reprezentantem teorii czynnikowej jest obecnie Cattell. Eysenck, który w pierwszym wydaniu zajmował to miejsce wspólnie z Cattellem, w coraz większym stopniu skupia swe zainteresowania na teorii zachowania i z tego względu występuje zarówno w rozdziale poświęconym teorii czynnikowej (rozdział 10), jak i w rozdziale dotyczącym teorii bodźca – reakcji (rozdział 11). Teorię biospołeczną Murphy’ego usunęliśmy, choć niechętnie, z tego powodu, że jest to teoria eklektyczna i wobec tego jej główne idee są wystarczająco przedstawione w innych rozdziałach. Wszystkie pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane. W niektórych (zwłaszcza poświęconych Allportowi, teorii czynnikowej, teorii S – R oraz Rogersowi) wprowadzono znaczne zmiany, w innych potrzebne były mniejsze modyfikacje.

Struktura rozdziałów nie została zmieniona. Wszystkie stanowiska zaprezentowano w pozytywnym świetle. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jasno i dokładnie przedstawić zasadnicze aspekty każdej teorii.

Mieliśmy wielkie szczęście, że udało się nam nakłonić Burrhusa F. Skinnera i Medarda Bossa, których koncepcje zostały przedstawione w dwóch nowych rozdziałach (12 i 14), aby przeczytali i skomentowali to, co napisaliśmy o ich poglądach. W przygotowaniu nowego rozdziału o skinnerowskiej teorii wzmocnienia sprawczego oraz w zmodyfikowaniu rozdziałów poświęconych teorii S- R i teoriom czynnikowym znacznie pomogli nam: Richard N. Willton, Janet T. Spence i John C. Loehlin. Jesteśmy także wdzięczni G. Williamowi Domhoffowi, Kennethowi MacCor- quodalle’owi i Josephowi B. Wheelwrightowi, którzy wnieśli istotny wkład w modyfikację tych rozdziałów. Florence Strong i Allen Stewart włożyli wiele pracy w korektę tekstu i sporządzenie indeksów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.