Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Symbolika przestrzenna

Symbolika przestrzenna ogarnia inne jeszcze stosunki poza wzmiankowanymi poprzednio. S. Ossowski zwraca uwagę na osobowe znaczenie przymiotnika „bliski”, który wiąże i identyfikuje poniekąd styczność przestrzenną ze stycznością psychiczną. Odnosi się tu zresztą to, co już poprzednio mówiliśmy na temat dystansu przestrzenno-społecznego. Jako dalszy przykład symboliki przestrzennej posłużyć może dyplomatyczna zasada „okrągłego stołu”, o której słyszy się często w związku z urządzaniem wszelkiego rodzaju konferencji.

Fakty powyżej opisane dają nam okazję do przykładowego zapoznania się z kontrowersją na temat, czy pewne fcirmy wartościowania dokonują się najpierw w sferze jednostkowej, a następnie dopiero zostają rzutowane na płaszczyznę społeczną, czy też dzieje się odwrotnie. Zaznaczają się przy tym dwie odmienne tendencje interpretacyjne, do których skłaniają się poszczególni psychologowie uważając za bardziej przekonywającą to jedną, to drugą. Omawialiśmy poprzednio różnicę strony prawej i lewej, która, jak widzieliśmy, posiada walor zarówno personalny (jednostkowy), jak społeczny. Uważamy za lepszą prawą połowę i prawą stronę naszego organizmu, a równocześnie strona ta jest także społecznie bardziej dostojna. Po prawej stronie idzie, jak już wspomnieliśmy, szanowany przez nas sąsiad, po prawej stronie sadzamy go przy stole, a za dawnych czasów dobrą wróżbę przynosił ptak, który leciał od prawej strony. Otóż idzie o to, czy wyższość strony prawej ma swój punkt wyjścia w indywiduach, w strukturze ich organizmu i ich jednostkowych przeżyciach, czy też ma ona źródło społeczne. Inaczej mówiąc, czy społeczna wyższość strony prawej jest wtórnym produktem rozróżnienia, do którego dochodzi u siebie pojedynczy człowiek, czy też odwrotnie – pojedynczy człowiek dlatego stawia rękę prawą wyżej od lewej i w niej trzyma łyżkę spożywając jedzenie oraz nią chwyta narzędzie i chełpi się tym, iż nie jest mańkutem, bo taka jest sugestia ze strony społeczeństwa, które mu takie ustosunkowanie się do jego organizmu od siebie narzuca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.