Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Stwierdzenia Reissmana

To, czego człowiek oczekuje w zakresie swoich osiągnięć w dziedzinie uczenia się, zależy od wielu czynników, między innymi od pozycji społecznej, od własnych doświadczeń, od różnorodnych okoliczności towarzyszących uczeniu się i składających się na aktualną sytuację.

Dzieci murzyńskie uczące się w szkołach mieszanych wykazują na przykład wyższy poziom aspiracji, co bywa interpretowane jako forma kompensacji gorszej pozycji w grupie. Ogólnie przyjmuje się, że im trudniej dziecku zdobyć to, czego chce, tym bardziej tego pragnie.

Przykładem zależności poziomu aspiracji od własnych doświadczeń mogą być stwierdzenia Reissmana. W badaniach stwierdzono, że dzieci, które osiągają powodzenie, podwyższają poziom swoich aspiracji, dzieci, które nie osiągają powodzenia – obniżają. Podwyższenie poziomu aspiracji następuje często bezpośrednio po uzyskaniu sukcesu. Po serii porażek poziom aspiracji obniża się (Hurlock, 1960).

Powodzenie zdaje się odgrywać w uczeniu się szczególnie dużą rolę. W zadaniach związanych z pracą szkolną stwierdzano, że dzieci, którym się powiodło, stawiają sobie cele bardziej rozsądne i możliwe do osiągnięcia niż dzieci, które spotkało niepowodzenie: u tych ostatnich cele wyznaczane są w większym stopniu przypadkowo (Sears, 1940). Niepowodzenie powoduje frustrację, a jako reakcję na nią obserwuje się niekiedy regresję wyrażającą się w pogorszeniu rezultatów uczenia się (Barker, Dembo i Lewin, 1941). Inną formą reakcji na frustrację jest rezygnacja i agresja (Marąuart, 1948). Reakcje te odbijają się ujemnie na wynikach uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.