Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Strategia prób i błędów

Z problematyką rozwoju rozumowania dzieci wiąże się także zagadnienie strategii, stosowanej przez dzieci w toku rozwiązywania zadań. Różnorodne strategie można obserwować zarówno w sytuacjach naturalnych, np. podczas zabaw konstrukcyjnych, jak też w warunkach eksperymentalnych. Metodą przydatną do tego celu jest eksperyment układu J. L i n h a r t aI8, nazwany przez niego testem Domino. Zadaniem dziecka jest ułożenie 4 klocków, oznaczonych kolorami, w kolejności określonej zasadą, którą dziecko musi samo wykryć. Dziecko układa 12 zestawów jednorodnych, co pozwala na zbadanie przebiegu uczenia się i wyboru strategii. Można je ustalić na podstawie rodzaju i liczby wykonanych czynności manipulacyjnych, układu kostek i postępów w uczeniu się. A. Kaczanowska6S, badająca tą metodą dzieci w wieku przedszkolnym strategii w toku rozwiązywania problemów przez dzieci. Praca doktorska (nie opublikowana) pod kierunkiem M. Przełącznikowej. Kraków 1974, UJ. różniła trzy rodzaje strategii, których rozkład w procentach przedstawia tabela 42.

Strategia prób i błędów polega na tym, że dziecko nie dokonuje selekcji wykonywanych czynności, lecz każde rozwiązanie uważa za jednakowo dobre. Ta postawa jest coraz rzadziej spotykana u dzieci starszych. Strategia mieszana jest strategią niekonsekwentną, rozwiązania poprawne przeplatają się z błędnymi albo też po serii rozwiązań poprawnych dziecko powraca do błędów początkowych. Postępy w uczeniu się są tu niewidoczne. Ten typ strategii występuje niezależnie, od wieku. Strategia optymalna polega na natychmiastowym ujęciu zasadj rozwiązania lub opanowaniu jej po kilku próbach wstępnych. Liczba tego rodzaju rozwiązań wzrasta z wiekiem, co świadczy o coraz lepszej orientacji dzieci starszych w sytuacji zadaniowej i bardziej efektywnym uczeniu się. Dobrze zorganizowane zajęcia w przedszkolu przyczyniają się do szybszego opanowania strategii optymalnej przez dzieci, stanowiąc zarazem przygotowanie do efektywnej nauki szkolnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.