Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Stopień wyuczenia materiału

Jeszcze jednym czynnikiem decydującym o wielkości reminiscencji jest stipień wyuczenia materiału, który ma podlegać pomiarowi reminiscencji. Pierwsze badania dotyczące tej zależności pochodzą z lat czterdziestych i pięćdziesiątych, to jest z okresu, kiedy miarą reminiscencji była różnica między ilością zapamiętanego materiału w grupie kontrolnej i eksperymentalnej. Wyniki uzyskane w badaniu tej zależności są zgodne i wskazują, że stopień, w jakim występuje reminiscencja, jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia opanowania materiału. Im lepiej opanowany jest materiał, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpi reminiscencja. Zależność tę stwierdzono posługując się materiałem słownym sensownym i bezsensownym oraz w toku przyswajania czynności motorycznych. Badając tę zależność Ward (1937) prosił osoby badane o reprddukcję serii składającej się z 20 sylab bez sensu. Jako kryterium wyuczenia się serii przyjęto 8 prawidłowych reprodukcji na 12 możliwych, 10 prawidłowych reprodukcji oraz jednorazową prawidłową antycypację całej serii. Każda grupa eksperymentalna miała swoją grupę kontrolną, w której stopień zapamiętania materiału mierzono bezpośrednio po wyuczeniu się serii. We wszystkich grupach wystąpiła reminiscencja, przy czym w najwyższym stopniu w grupie, w której przyjęto najniższe kryterium wyuczenia się serii, w najmniejszym stopniu zaś w grupie, w której obowiązywało kryterium jednorazowej bezbłędnej antycypacji. Buxton (1943) otrzymał podobne wyniki posługując się pursuimetrem. Po miar efektów uczenia się następował po 10-minutach od wyuczenia się zadania. Reminiscencja w najwyższym stopniu przejawiła się w grupie, w której osoby badane najsłabiej opanowały zadanie. Eksperymenty Am- monsa (1947) Iriona (1949) oraz Bell (1942) wskazują również na zależność odwrotnie proporcjonalną między liczbą ćwiczeń w okresie do przerwy a wielkością reminiscencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.