Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Starszy człowiek i różnicowanie sygnałów

Czasem proces decyzji jest świadomy, jednak gdy zachowanie się jest dobrze wyćwiczone, może ono przebiegać poza świadomością. Proces decyzji nie jest prosty. Prawdopodobnie obejmuje on różnicowanie, koordynację znaczeń i programów działania i wybór właściwej reakcji. W szczególności niezbędne jest wyjaśnienie sytuacji niejasnych i ocena prawdopodobieństwa. Wiadomo, iż utrwalone nawyki – jak pisanie na maszynie lub rachunki arytmetyczne – przebiegają płynnie, dopóki, jakieś przypadkowe zdarzenie nie przerwie ciągłości zachowania się. W tym momencie następuje skupienie uwagi i rozwiązanie trudności, po czym człowiek ponownie podejmuje płynny tok działania.

Drobne zmiany w przebiegu poszczególnych procesów składających się na sprawne działanie nie mają większego wpływu na ogólny rezultat wykonania, ponieważ system jako całość jest elastyczny, a zdolności człowieka zwykle przekraczają wymagania związane z wykonaniem zadania. Jednak wraz z upływem lat drobne niedokładności w wielu czynnościach kumulują się i powodują pogorszenie wykonania. Niedomagania wywołane starszym wiekiem można wyrównywać i rekompensować przez używanie okularów i aparatów wzmacniających słuch, a także przez poprawę warunków pracy, prawidłowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne, ponowne przeszkolenie, zmianę tempa pracy i inny rozkład wysiłku, uproszczenie trybu pracy, prowadzenie notatek zastępujących słabnącą pamięć, stosowanie ćwiczeń dodatkowych.

Starszy człowiek zużywa więcej czasu na różnicowanie sygnałów i ustalanie ich znaczenia, a nadążanie za rytmem czynności narzuconym przez otoczenie, sprawia mu coraz większą trudność. Wprawny stenograf lub telegrafista może notować słowa z opóźnieniem do pięciu pozycji w stosunku dó słów aktualnie słyszanych. Jednak w starszym wieku nie potrafimy już zapamiętywać tak długich „zestawów słów słyszanych”, jak to czyniliśmy w młodości. Trzeba przy tym pamiętać, że związane z wiekiem zmiany w sprawności działania, zwłaszcza sprawności zawodowej, są tak różnorodne, iż nie zawsze są one wyraźne i stałe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.