Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Standard obowiązujący w modzie

W związku z tym, co stwierdziliśmy powyżej, pozostaje fakt, że jak powszechnie wiadomo, osoby stosujące się do mody, i to zwłaszcza w sposób przesadny, tak iż zwracają przez to na siebie uwagę, to ludzie, których stosunek do społeczeństwa jest w pewnym sensie luźny, ludzie, w stosunku do których społeczeństwo niekiedy dokonuje „ostracyzmu”, którym przypisuje się brak moralności i których wyklucza się z „dobrego towarzystwa”. Tyczyło się to np. do niedawna aktorów, którym społeczeństwo darowywało pewną ekscentryczność, których jednak traktowało często jak niepełnowartościowych obywateli.

Tak więc można by powiedzieć, że w modzie obowiązuje pewien standard, który dopuszcza pewne, ale niezbyt daleko idące warianty i odchylenia. Jest to zresztą charakterystyczne także dla innych przepisów zwyczajowych, które zostawiają w wielu wypadkach pewien margines dopuszczalnych indywidualnych odchy- 1 e ń. Można, tu mówić o pewnym społecznym progu różnicy: dopiero przekroczenie tego progu (w porównaniu z wzorcem) staje się czymś niewłaściwym.

W związku z tym wysuwa się dalej sprawa pewnych typów. Są jednostki zdradzające tendencje ścisłego trzymania się wzorców i są takie, które charakteryzuje tendencja do poruszania się na górnej granicy progu albo do jego przekraczania. Jest to typ odchyleńca, określany przez niektórych socjologów terminem dewiant, przy czym termin ten stosowany bywa raczej w wypadkach poważniejszych odchyleń od zwyczajowej normy. Problem różnic indywidualnych, tak ważny i trudny zarówno w ramach socjologii, jak psychologii społecznej, zarysowuje się więc przed nami przy tej okazji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.