Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Sposób na poziom stabilizacji wprawy

Rozpatrując czynniki motywacyjne (patrz rozd. 6, s. 141) zwracaliśmy uwagę na względną wartość podniet. Wartość ich wyraża się między innymi w większym lub mniejszym ich wpływie jako wzmocnień w procesie uczenia się. Zależnie od wielkości wzmocnienia (np. ilości pokarmu, jaki otrzymuje uczący się, siły podmuchu powietrza kierowanego na gałkę oczną) ma ono większą lub mniejszą wartość dla osobnika, niezależnie od jego właściwości indywidualnych.

Wiele badań dotyczących uczenia się wskazuje, że wielkość wzmocnienia wpływa w wyraźny sposób na poziom stabilizacji wprawy. W przypadku wzmocnienia o większej wartości, poziom ten jest wyższy niż w przypadku podniety o mniejszej wartości. Obrazem przebiegu uczenia się w dwu sytuacjach, w których jedynym czynnikiem różniącym jest wielkość wzmocnienia, mogą być dwie przedstawione na rys. 36 idealne (fikcyjne) krzywe uczenia się.

Bliższa analiza krzywych wykazuje, że różnią się one tylko poziomem stabilizacji wprawy. Krzywa a obrazuje uczenie się w przypadku, gdy wartość wzmocnienia jest niska, krzywa b – uczenie się, gdy wartość wzmocnienia jest wyscka. W obydwu krzywych poziom stabilizacji wprawy został osiągnięty po takiej samej liczbie prób, natomiast przed osiągnięciem stabilizacji w każdej kolejnej próbie następowało podwyższenie wyników w stosunku do próby poprzedzającej ją o mniej więcej stały (ten sam w obydwu krzywych) ułamek różnicy między poziomem stabilizacji a poziomem próby poprzedzającej. Dlatego szybkość uczenia się można uznać w obydwu krzywych za jednakową. Nie zależy ona od wartości wzmocnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.