Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Skuteczne sterowanie zachowaniem

Behawioryści odkryli jednak coś więcej niż sam fakt, że wzmocnienie modeluje zachowanie, opisali oni ponadto wiele zasad i strategii, za których pomocą można efektywnie zmieniać człowieka. Chciałbym je skrótowo naszkicować.

Nowe fascynujące perspektywy przed nauczycielem i lekarzem, propagandzistą i politykiem otwiera pewna forma oddziaływania społecznego, którą nazywamy sterowaniem pozytywnym: polega ona na pobudzaniu, utrwalaniu i modyfikacji zachowania za pomocą wzmocnień pozytywnych, takich jak bodźce konsumpcyjne, uznanie grupy czy uczucia przyjaźni i miłości. Z licznych badań psychologicznych wynika, że jest to najbardziej skuteczna i jednocześnie dość humanitarna metoda kierowania ludźmi. Mimo to zbyt rzadko wykorzystuje się ją w działalności praktycznej. We współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej nagrody nie są głównym regulatorem zachowania: głównym regulatorem zachowania są często kary. Obserwacje te wywołują głęboki niepokój behawiorystów.

Aby skutecznie sterować zachowaniem, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jakie wzmocnienia są odpowiednie w danych okolicznościach, jakie nagrody wpłyną na to, że uczniowie będą rozwiązywać problemy, że pracownicy zaczną wydajniej pracować? Czy należy zastosować bodźce materialne, czy też moralne? Bez poprawnej odpowiedzi na to pytanie nie można liczyć na sukcesy w kształceniu człowieka. W pewnym eksperymencie uczono małe dzieci czytania słów i układania z nich prostych zdań. Początkowo jedynie chwalono je za trafne rozwiązania. Po kilkunastu minutach dzieci zaczęły się nudzić i wykazywać objawy zmęczenia: prosiły jednocześnie eksperymentatora o przerwanie tej pracy. W związku z tym badacz wprowadził do eksperymentu pewne nagrody, takie jak cukierki i atrakcyjne zabawki. Fakt ten wyraźnie zmobilizował dzieci: zaczęły szybciej i sprawniej wykonywać czynności układania zdań. Co więcej, wyrażały ochotę uczestniczenia w następnych badaniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.