Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Skinner z nastawieniem idiograficznym

Nie ulega wątpliwości, że Skinnera można zaliczyć do teoretyków osobowości o nastawieniu najbardziej idiograficznym, ze względu na dużą wagę, jaką przywiązuje do szczegółowego badania pojedynczych osobników i do formułowania praw, które odnoszą się w pełni do poszczególnych badanych, a nie tylko do danych grupowych. Wiąże się z tym fakt, że dane przedstawiane przez Skinnera i jego uczniów reprezentują taki poziom regularności i dokładności, którego nie znajdzie się w zasadzie w pracach innych psychologów. To połączenie nieskazitelnej techniki laboratoryjnej i ścisłej kontroli eksperymentalnej z badaniem pojedynczych osobników stanowi jedyne w swoim rodzaju osiągnięcie. Na ogół ci, którzy kładą nacisk na studiowanie jednostki, nie przywiązują wystarczającej wagi do ścisłości danych eksperymentalnych.

Godnym uwagi osiągnięciem Skinnera i jego uczniów są systematyczne badania nad rozkładami wzmacniania. Ogromna ilość danych, jakie zebrali w tej dziedzinie, dostarczyła podstawy empirycznej do przewidywania przebiegu nabywania i wygaszania wyuczonych reakcji ze znacznie większą dokładnością, niż było to możliwe uprzednio. Ponadto ich klasyfikacje różnych typów rozkładów umożliwiają generali- zację na szeroki zakres różnorodnych sytuacji i badanych. W późniejszych badaniach, jakie przeprowadzono w tym kierunku, dążono do jeszcze większej precyzji przez zastosowanie matematycznej analizy tempa reagowania przy różnych rozkładach wzmocnienia (Herrnstein, 1970). Należy podkreślić, że wyniki badań nad rozkładami wzmocnienia mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich teoretyków uczenia się i badaczy zajmujących się tą dziedziną, niezależnie od tego, czy przyjmują sposób podejścia Skinnera czy też nie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.