Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Ścisłość w uczeniu się i nauczaniu

W rozdziale 1 dowiedzieliśmy się, że istnieje wiele sposobów podejścia do problemu efektywnego nauczania. Zapoznaliśmy się z czterema głównymi metodami, o których później dowiemy się więcej. Do przedstawiania materiału w niniejszym podręczniku wybraliśmy metodę opanowywania. Wszystkie metody zmierzają jednak do tego samego zasadniczego celu: zmiany zachowania ucznia. Również wszystkie muszą zapewnić niezbędne warunki uczenia się.

Podstawowe założenie dotyczące uczenia się i nauczania głosi, że uczymy się tego, na czym skupiamy uwagę i co ćwiczymy. Z tego założenia wynikają dwie przewijające się przez cały podręcznik, integrujące go idee: 1) naszym, jako nauczycieli, podstawowym zadaniem, jest skłonienie uczniów, aby skupiali uwagę na odpowiednich treściach wystarczająco dobrze i przez dostatecznie długi czas, aby się ich nauczyć, oraz 2) musimy nau- , czyć się robić wiele rzeczy, które robią dobrzy nauczyciele (tj. nauczyciele osiągający dobre wyniki). 23

Poznaliśmy podstawowe komponenty metody opanowywania i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób stosuje się je w niniejszym podręczniku. Poznaliśmy też specyficzne techniki i ćwiczenia występujące w poszczególnych rozdziałach, oraz krótki poradnik wyjaśniający jak należy korzystać z podręcznika. W sumie, główny cel kształcenia, podstawowe założenie, idee integrujące oraz komponenty metody opanowywania tworzą ogólny program naszego studiowania psychologii uczenia się i nauczania. Stanowią one Uporządkowanie wstępne dla reszty podręcznika.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.