Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Schematy wpływające korzystnie na rozwój osobowości

Podane tu „przeciwstawne” ujęcia (też niewolne od elementów stereotypu) mogą również budzić wątpliwości. Nie jest jednak ważna, na tym miejscu, ich obrona, lecz uzasadnienie stanowiska, że znajomość roli schematów dynamicznych ułatwia ich twórcze przekształcanie, które jest zarazem następstwem -. a również i jednym z warunków – dostrzegania nowych faktów.

Zagadnienie przekazywania schematów, wpływających korzystnie na rozwój osobowości i na zachowanie jednostki w sytuacjach trudnych, występuje w różnych nurtach myśli pedagogicznej. Kwestia ta bowiem łączy się z kulturowym ideałem osobowości ujmowanym jako wzór do naśladowania. Prosty w swej budowie schemat, i mający szerokie zastosowanie, to np. przeświadczenie, że przeszkody, jakie człowiek napotyka w życiu, są nieuniknione i że ucząc się pokonywać je w sposób opanowany i rozsądny, człowiek zwiększa swą sprawność działania w sytuacjach trudnych i umiejętność przystosowywania do zmieniających się okoliczności. Trudności zatem, które przychodzi pokonać, zawierają w sobie również pewien element pozytywny. I tu znowu nie jest najważniejsze, jaki stopień uogólnienia można tej tezie nadać, by nie pozbawić jej słuszności, ważne jest natomiast to, że tego rodzaju schematy działają mobilizująco: nasuwa się wobec nich również nazwa: schematy konstruktywne. Przekonanie, że pracą i cierpliwością zyskuje się prawie wszystko, jest również schematem tego pokroju. Można mu też nadać nieco inną treść idąc za wskazówkami Benjamina Franklina, który w „Radach dla młodego przedsiębiorcy” z 1748 roku (wg J. Szczepańskiego, 1970, s. 129) kreślił ideał osobowości w postaci człowieka pracowitego i umiejącego oszczędzać czas i pieniądz.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.