Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Rozwój poprawnych form wnioskowania i uzasadniania

W. Uljankowa63 stwierdziła, że już 4-letnie dzieci są zdolne do uczenia się prostych form wnioskowania. Po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń procent poprawnych rozwiązań wzrastał u dzieci w wieku 4-5 lat z 4% do 52°/o 5-6 lat — z 20% do 96% 6-7 lat — z 38% do 100%. Odpowiedzi zależały od Związku sądów ogólnych z doświadczeniem dziecka oraz od stopnia złożoności figur sylogistycznych. W Polsce podobne badania podjął K. Włodarczyk M. Zastosował on warunkową formę pytań, aby skłonić dziecko do wyprowadzania wniosku i jego uzasadnienia (np.: „Makrela jest rybą. Jeżeli makrela jest rybą, to gdzie żyje makrela? Dlaczego, jeżeli makrela jest rybą, to żyje w morzu albo w rzece?”). W tabeli 41 podano procent poprawnych odpowiedzi udzielonych przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Umiejętność uzasadniania logicznego pojawia się u dzieci później i rozwija w wolniejszym tempie niż umiejętność wyprowadzania wniosków. Dzieci w 5 i 6 r.ż. podają o blisko 30%. więcej poprawnych wniosków niż uzasadnień.

Umiejętność rozumowania łączy się ściśle z możliwością ustalania i wykrywania związków przyczynowo-skutkowych. J. Pia- get uważa, że dziecko w wieku przedszkolnym nie rozróżnia przyczyno- wości fizycznej od logicznej .) od uzasadnień motywacyjnych65. Jego myślenie cechuje przedprzyczynowość, której tłem jest egocentryzm dziecięcy i realizm intelektualny. Wydaje się jednak, że w świetle późniejszych danych eksperymentalnych można stwierdzić początki myślenia przyczynowego począwszy od 5 roku życia….

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.