Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI U ROGERSA

Jakkolwiek organizm i ja mają silną wrodzoną tendencję do samourzeczywistnienia, to są także przedmiotem silnych wpływów środowiska, a szczególnie środowiska społecznego. Rogers w odróżnieniu od innych teoretyków o orientacji klinicznej, tych uczuć może wymagać dość drastycznej reorganizacji obrazują w celu przybliżenia go do rzeczywistości doświadczeń organizmu. „Klient staje się w sposób bardziej pełny tym, czym jest jako organizm, i to wydaje się być istotą terapii (Rogers, 1955, s. 269). Rogers przyjmuje, iż niektórzy ludzie mogą dokonać tego bez przechodzenia psychoterapii.

Zaakceptowanie i zasymilowanie doświadczeń, których symboliczna forma była dotychczas zniekształcona, daje ważne korzyści społeczne, ponieważ osoba taka zaczyna lepiej rozumieć innych ludzi i w większym stopniu ich akceptuje. Myśl ta przedstawiona jest w następnym twierdzeniu.

Jeśli wszystkie spostrzegane i akceptowane przez jednostkę doświadczenia natury sensorycznej i wegetatywnej tworzą jeden spójny i zintegrowany system, to z pewnością lepiej rozumie ona i łatwiej akceptuje innych ludzi jako odrębne istoty” (1951, s. 520).

Jeśli ktoś czuje się zagrożony przez swe seksualne impulsy, to może zacząć krytykować osoby, których zachowanie spostrzega jako zabarwione seksualnie. I odwrotnie, jeśli ktoś akceptuje swe własne seksualne i wrogie uczucia, to jest bardziej tolerancyjny wobec ich przejawów u innych ludzi. W efekcie następuje polepszenie relacji społecznych i maleje liczba konfliktów. Zdaniem Rogersa społeczne implikacje tego stwierdzenia „przekraczają nasze wyobrażenia” (s. 522). Stanowić może ono nawet klucz do przezwyciężania konfliktów międzynarodowych. W swym ostatnim twierdzeniu Rogers wskazuje na to, iż dla zdrowego przystosowania wielkie znaczenie ma stałe sprawdzanie swych wartości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.