Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

ROZWÓJ LOKOMOCJI DZIECKA CZ. II

Pod koniec 2 i na początku 3 r.ż. dziecko umie już dobrze chodzić, a nawet nieźle biega. Równocześnie z nabywaniem umiejętności swobodnego chodzenia i biegania po gładkiej powierzchni, dziecko w 2 i 3 r.ż. uczy się pokonywać różne przeszkody: wchodzi i schodzi po niewielkich pochyłościach, omija przedmioty, które stoją na drodze, uczy się chodzić po wąskich ścieżkach, nie wykracżając poza ich granice.

Szczególną uwagę warto zwrócić na sposób, w jaki małe dziecko chodzi po schodach. Już dziecko półtoraroczne potrafi wejść na schody, jeśli osoba dorosła trzyma je za rękę, a mniej więcej w wieku 21 mieś. większość dzieci potrafi również zejść ze schodów w ten sam sposób (Koupernik, 1946). W wieku 2 lat prawidłowo rozwijające się dziecko powinno już wejść i zejść samodzielnie ze schodów, bez żadnej pomocy ze strony dorosłego. W tym samym okresie dziecko z wielką radością wbiega i zbiega z nieco większych pagórków.

Jeśli, jednak przyjrzymy się ruchom nóg 2-letniego dziecka chodzącego po schodach, zauważymy, że stawia najpierw jedną nogę na stopień, potem dosuwa do niej nogę drugą i dopiero z‘ tej pozycji potrafi wznieść jedną z nóg na stopień następny. Dopiero w ciągu 3 r.ż. dziecko uczy się stawiać nogi na stopniach naprzemiennie, podobnie jak to czyni człowiek dorosły {Koupernik, 1946).

W wieku mniej więcej 2 lat i 6 mieś. dziecko osiąga już ten stopień automatyzacji chodu i koordynacji ruchowej, który pozwala mu nieść trzymane oburącz naczynie napełnione wodą (Brunet, Lezine, 1951).

Pod koniec 3 r.ż. dziecko jeździ z łatwością na trzykołowym rowerku, przechodzi przez rowek, zręcznie omija przeszkody, potrafi przejść po desce, której szerokość nie przekracza 15 cm, skręca pod kątem prostym itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.