Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Rola słów w uczeniu się – kontynuacja

Interesujące jest, że poprzez słowne wyodrębnienie cechy z bodźca kompleksowego zmienia się niejednokrotnie jej siłę. Na uwagę zasługują hadania Marcinowskiej,. Abramjan, Winogradowej, Sokołowa nad dziećmi i osobami dorosłymi (Łuria, 1959). Cechę ustępującą bodźca (nie wywierającą wpływu na reakcję) można uczynić poprzez wyodrębnienie słowne cechą dominującą (decydującą o reakcji). Jak można przypuszczać na podstawie badań eksperymentalnych, wchodzi tu w grę nie tylko obecność określenia słownego, w odróżnieniu od jego braku, ale także rodzaj określenia i przede wszystkim to, czy i jak jest ono powiązane z systemem związków uprzednio wytworzonych. Na przykład, pewne określenia formułowane w odniesieniu do cech ustępujących zmieniają ich siłę tylko na wyższych poziomach rozwojowych. U dzieci młodszych można również zmienić siłę tych cech, konieczne jest jednak użycie innych sformułowań (Abramjan). Tak więc możemy mówić o różnorakiej sile poszczególnych cech bodźca kompleksowego, jak i o różnorodnej sile określeń słownych, jaką mają one w zakresie wyodrębniania cech.

Również i w typowych badaniach nad pamięcią, odwołujących się do wskaźników reprodukcji, wykazano pozytywną rolę słów określających przedmiot percepcji. W wyniku zestawień efektów reprodukcji następującej po percepcji różnorodnych treści niewerbalnych w warunkach swobodnej i utrudnionej werbalizacji stwierdzono szereg zgodnych prawidłowości. Percepcja była organizowana w różnoraki sposób: przedstawiano treści niewerbalne bez żadnych dodatkowych poleceń: polecano w czasie spostrzegania trzymać język między zębami: polecano wykonywanie dodatkowej (nie związanej z przedmiotem percepcji) czynności słownej lub niesłownej, aby utrudnić werbalizację: polecano określać głośno przedmiot spostrzeżenia, pozostawiając w wykonywaniu tej czynności swobodę lub narzucając plan organizujący: podawano wprost określenia słowne (Smimow, 1959, 1966: Zinczenko, 1969: Kieżeradze, 1960: Szewczuk, 1960: Nikiforowa, 1961: Lublińska, 1966). Wyniki dowodzą niewątpliwie, że słowne określenie przedmiotu percepcji zwiększa zarówno zakres, jak i trwałość pamięci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.