Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Rola ćwiczeń w uczeniu się

Nauczając z nastawieniem na wywołanie transferu dobrze jest pamiętać o regule: „Uczymy się tego, co ćwiczymy”, ponieważ wyjaśnia ona, dlaczego należy się starać, by uczniowie ćwiczyli to, co ma być przedmiotem transferu i aby robili to w takim kontekście, w jakim później będą się tym posługiwać.

Omawiając rolę ćwiczeń w uczeniu się, przechowaniu w pamięci i transferze, trzeba zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Po pierwsze, jak widać na rysunku 7-2, tam gdzie uczenie się przebiega z mniejszym zrozumieniem, a więc na poziomie wiedzy, łańcuchów, uwagi (recepcji) i ruchów podstawowych, potrzeba zazwyczaj więcej ćwiczeń niż wówczas, gdy jest ono potencjalnie bardziej sensowne, gdyż odbywa się na poziomie syntezy lub oceny, reguł czy reguł nadrzędnych, organizowania czy wreszcie charakteryzowania poprzez wartości i porozumiewania się niewerbalnego. Po drugie.im mniejszy jest stopień zrozumienia, tym ważniejsze jest, by ćwiczenia były rozłożone w czasie w niewielkich dawkach, nie zaś skomasowane w dwu- czy trzygodzinną porcję. W zasadzie znaczy to tyle, że proces uczenia się jest bardziej ekonomiczny i towarzyszy mu lepsze przechowanie w pamięci i transfer, wówczas, gdy ćwiczenia odbywają się już po uchwyceniu sensu lub w trakcie jego ustalania. Jeżeli ktoś ma się nauczyć np., jakie wyroby produkuje dany kraj, a następnie rozwiązać pewne problemy dotyczące udziału tego kraju w handlu międzynarodowym, to potrzeba mu będzie do tego mniej ćwiczeń wtedy, gdy nie będzie listy nazw tych wyrobów uczył się na pamięć lecz opanuje pewną sensowną wiedzę o produkcji owego kraju: w ten sposób zwiększy się również prawdopodobieństwo wystąpienia transferu. Nauka równań chemicznych, praw fizyki, czynności demontażu jakiegoś urządzenia itd., również wymaga na ogół mniej ćwiczeń i daje lepszy transfer, jeżeli ćwiczenia odbywają się już po uchwyceniu sensu lub w trakcie dochodzenia doń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.