Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

RETROSPEKCJA I PERSPEKTYWY CZ. II

Najmniej rozwiniętą dziedziną gerontologii są prawdopodobnie zagadnienia motywacji i osobowości. Cechy osobowości, takie jak cierpliwość, ufność, stosunek do ludzi, poczucie humoru, które różnią ludzi między sobą, określają również sposoby rozwiązywania problemów, jakie stawia przed człowiekiem okres dojrzałości i proces starzenia się. Świadczą o tym liczne codzienne doświadczenia. Osobowość i przystosowanie się w późniejszym wieku zależą w pewnym stopniu od obrazu samego siebie, który ukształtował się i utrwalił w latach rozwoju i wczesnej dojrzałości. Poglądy ludzi na ich własne życie kształtują się w poszczególnych okresach lub fazach życia, związanych z określonymi wydarzeniami i okolicznościami. Aktualne wzory przystosowania się są czasem powtórzeniem wzorów minionych lub opierają się na analogiach, dzięki czemu tworzy się ważne dla człowieka poczucie ciągłości i tożsamości osobowości. Normalne skutki starzenia się uwypuklają mocniej niektóre cechy charakteru, upraszczają jego strukturę i osłabiają dynamikę, prowadząc do usztywnienia wzajemnych stosunków między człowiekiem i jego otoczeniem. Znaczenie „osobistych dyspozycji” nie zmniejsza się wraz z wiekiem: przeciwnie, wydaje się, iż odgrywają one rolę ważniejszą w okresie dojrzałości i starości, gdy człowiek podlega oddziaływaniom stressów. Istnieje jednak zadziwiająco mało dowodów naukowych dotyczących tych poglądów. Wyniki badań opartych na zwykłych metodach oceny osobowości nie są zadowalające, jednak jest to spowodowane częściowo aktualnym stanem badań psychologicznych nad problematyką osobowości. Ważnym zadaniem, jakie stoi przed psychologią procesu starzenia się, jest podjęcie badań nad zmianami tych cech osobowości, które decydują o przystosowaniu się i działaniu człowieka.

Najlepiej rozwiniętą dziedziną gerontologii są badania prostych sprawności sensoryczno-motorycznych, gdyż w tej dziedzinie najpełniej wyjaśniono wpływ różnych warunków eksperymentalnych. Wyniki tych badań można już w pewnym zakresie stosować w przemyśle, a także w urządzeniach przy szkoleniu i bezpieczeństwie pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.