Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Psychologia opisowa (podmiotowa) a psychologia przedmiotowa

Istota spostrzeżenia wewnętrznego i zakres jego prawomocności: 5 2. Rola spostrzeżenia wewnętrznego według Twardowskiego: § 3. Pośrednie poznawanie życia psychicznego (rekonstrukcja i eksperyment): 8 4. Psychologia opisowa a eksperymentalna. Metoda analityczna psychologii opisowej § 1. Zjawiska psychiczne są nam bezpośrednio dostępne w spostrzeżeniu wewnętrznym, w przeciwieństwie do zjawisk fizycznych, które dane są w spostrzeżeniu zewnętrznym. Czy jednak wszystkie zjawiska psychiczne są poznawalne? Brentano, twórca psychologii opisowej, jest zdania, że zjawiska psychiczne nieświadome nie istnieją, ponieważ każdemu zjawisku towarzyszy świadomość siebie samego, każdemu aktowi towarzyszy cogito, któremu świadomość zawdzięcza swoją jedność wewnętrzną.

Brentano opiera swoją tezę o nieistnieniu aktów psychicznych nieświadomych na charakterystyce aktu, który będąc zasadniczo całością, jednością, pozwala jednak na wyróżnienie w sobie pewnych części składowych. Otóż każdy akt psychiczny jest świadomością czegoś – owo coś jest przedmiotem pierwotnym aktu. Ale też akt sam dla siebie jest przedmiotem – stanowi swój własny przedmiot wtórny. Takie rozumienie aktu jest dla Brentany podstawą do wygłoszenia tezy, iż oczywiste jest jedynie spostrzeganie własnych aktów psychicznych i – -w konsekwencji – istnienie ich przedmiotów wtórnych jest niepowątpiewalne. Brak oczywistości spostrzeżenia zewnętrznego natomiast pochodzi z braku introspek- cyjnego potwierdzenia, z domniemywalności jedynie jego przedmiotu, będącego zawsze czymś różnym od samego aktu. Jedyną oczywistością spostrzeżenia zewnętrznego jest to, że dokonuję aktu spostrzegania. Zewnętrzne spostrzeżenie zmysłowe, w przeciwieństwie do niezmysłowego spostrzeżenia wewnętrznego, stanowi w gruncie rzeczy akt wiary, polegający na przyznaniu rzeczywistości jakościom zmysłowym. Ta ślepa wiara będąc instynktownym uznaniem rzeczywistości barw, dźwięków i tym podobnych jakości, nie jest w gruncie rzeczy niczym uzasadniona. Tak więc spostrzeżenie zewnętrzne byłoby wedle Brentany sądem w gruncie rzeczy fałszywym, bowiem przyznającym istnienie, byt, przedmiotom tylko zjawiskowym. Dlatego też .powiada Brentano, że „tak zwane spostrzeżenie zewnętrzne ściśle biorąc nie jest spostrzeżeniem” h Wyraz „spostrzeżenie” ‚(Wahrnehmung) w interpretacji etymologicznej oznacza jakby ujmowanie prawdy: spostrzeżeniem w sensie właściwym jest tylko spostrzeżenie wewnętrzne: ono jedynie jest, oczywiste i uzasadnione, ponieważ introspekcyjnie umotywowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.