Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Psychologia analityczna i ijej ocena – kontynuacja

Dlaczego psychologia analityczna Junga cieszyła się tak małą popularnością wśród psychologów, skoro Jung zdobył tak wielkie uznanie i szacunek na całym świecie? Wydaje się, iż główny powód tkwi w tym, iż teoria Junga oparta jest na źródłach klinicznych oraz historycznych i mitologicznych, a nie na badaniach eksperymentalnych. Nie przemawiała ona do schematycznie myślących zwolenników eksperymentowania w większym stopniu niż freudyzm. W rzeczywistości Jung cieszył się jeszcze mniejszym uznaniem niż Freud, ponieważ w jego pracach znajduje się wiele rozważań o okultyzmie, mistycyzmie i religii, co zniechęcało licznych psychologów. Taka krytyka doprowadzała Junga do wściekłości. Utrzymywał on, że jego zainteresowanie naukami okultystycznymi, alchemią i astrologią, a także religią nie oznacza w żadnym wypadku, iż akceptuje on głoszone przez nie wierzenia. Badał je i pisał o nich w swoich pracach, ponieważ potwierdzały jego teorię. Jung nie rozstrzyga tego, czy Bóg istnieje czy też nie, lecz jest niezaprzeczalnym faktem, iż większość ludzi wierzy w Boga, podobnie jak faktem jest to, iż woda płynie z góry na dół. „Bóg jest oczywistym faktem psychicznym, a nie fizycznym, tzn. jest faktem, który można stwierdzić psychicznie, a nie fizycznie” (1952c, s. 464).

Poza tym Jung uznawał istnienie wrodzonych cech osobowości i przyjmował teleologiczny punkt widzenia, a poglądy te uważano za przestarzałe. Wielu psychologów sądziło, iż styl, w jakim Jung przedstawia swe idee, jest zaskakujący, niejasny, chaotyczny i nieporządny. (Wskazówki co do sposobu odczytywania Junga znaleźć można w A primer of Jungian psychology – Podręcznik psychologii Junga, Hall i Nordby, 1973). Dlatego też, jak się wydaje, teorie Junga wzbudziły bardzo małe zainteresowanie psychologów, a w jeszcze mniejszym stopniu inspirowały badania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.