Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Kilka przykładów rozmaitych typów transferu – dalszy opis

Przyjrzyjmy się transferowi, który jest emocjonalny, pozytywny, pionowy i planowany. Ten typ transferu ma na uwadze pan Johnson, kiedy podczas lekcji arytmetyki prosi Melindę, aby pornosa mu sprawdzić poprawność oszacowań liczby kawałków lukrecji potrzebnych do obwiedzenia blatu stołu. Ma nadzieję, że kiedy podobna sytuacja zajdzie w przyszłości, Melinda chętnie spełni prośbę i będzie miała z tego satysfakcję.

Emocjonalny, negatywny, poziomy i planowany Z tym typem transferu mamy do czynienia wówczas, gdy nauczyciel organizuje proces dydaktyczny w taki sposób, by uczniowie nie stosowali tych samych wartości czy systemów ocen we wszystkich sytuacjach. Na przykład nauczyciel może wpoić uczniom przekonanie, że powinni być krytyczni, dociekliwi i w sposób konstruktywny podejrzliwi, kiedy zaznajamiają się z jakimś zagadnieniem z zakresu nauk ścisłych, lecz nie wtedy, gdy próbują nawiązać znajomość z kolegą z klasy. Inny przykład odnajdziemy w sytuacji, kiedy nauczyciel obmyśla swoje postępowanie w taki sposób, by uczniowie pisząc wypracowania nie ulegali nawykom ostrożności i pościągliwości, czy też drobiazgowej analizy, stosownym w przypadku przedmiotów ścisłych.

Emocjonalny, pozytywny, poziomy i przypadkowy Ponieważ określenie „przypadkowy” wskazuje na brak specjalnego celu, ten typ transferu może wystąpić niezależnie od woli nauczyciela. Skoro jednak transfer przypadkowy, zarówno pozytywny jak i negatywny, jest zjawiskiem autentycznym, musimy zdawać sobie sprawę z jego mechanizmu. Rozważmy np. sytuację, kiedy uczennica zaczyna odnosić sukcesy w jakiejś dziedzinie rzeczywistości szkolnej i np. zachowuje się w sposób, który świadczy o tym, że uważa arytmetykę za przedmiot ważny: odrabia zadania, stara się rozumieć, to co robi, bierze udział w dyskusjach z zakresu arytmetyki, zadaje pytania itd. Nauczyciel ma prawo wnosić o wystąpieniu transferu emocjonalnego, pozytywnego, poziomego i przypadkowego, jeśli zauważy, że uczennica ta zaczyna również odrabiać zadania, zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach na zajęciach z historii, geografii, z języków itp.

Psychomotoryczny, pozytywny, pionowy i planowany Z przykładem transferu psychomotorycznego, pozytywnego, pionowego i planowanego mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko uczy się pisać litery ołówkiem. Nauczyciel wie, że jeśli nauczy się ono właściwie trzymać ołówek i oddawać nim kształt liter, to będzie mu później łatwiej opanować pisanie słów i zdań.

Psychomotoryczny, pozytywny, pionowy i planowany transfer zachodzi też wówczas, kiedy pomagamy uczniowi w opanowaniu ruchów potrzebnych do nastawienia mikroskopu – jeśli opanuje on tę sztukę z jednym mikroskopem, to łatwiej nauczy się nastawiania podobnych przyrządów optycznych, nawet bardziej skomplikowanych. Podobnie można oczekiwać, że opanowanie umiejętności psychoruchowych, potrzebnych przy kozłowaniu piłki ułatwi, na zasadzie transferu pozytywnego, dryblowanie podczas gry w koszykówkę.

Psychomotoryczny, negatywny, poziomy i planowany Niektóre umiejętności psychoruchowe przeszkadzają w opanowaniu innych. Dlatego też nauczyciel, mając na uwadze ten typ transferu, będzie się starał przeciwdziałać temu, by uczniowie przenosili ruchy wyuczone w trakcie ćwiczenia jednej umiejętności na inną. Nauczyciel może się np. starać, żeby dzieci nie posługiwały się umiejętnościami psychoruchowymi nabytymi w trakcie nauki pisania liter i liczb przy nauce rysowania czy malowania. Może też pomóc uczniom w niezwracaniu uwagi na to, co widzi jedno oko podczas gdy drugie patrzy przez soczewkę mikroskopu.

Psychomotoryczny, pozytywny, pionowy i przypadkowy Z przykładem transferu pozytywnego, pionowego i nieplanowanego w sferze motorycznej mamy do czynienia, kiedy dzieci uczą się najpierw jazdy na wrotkach, a później łatwiej przychodzi im nauka jazdy na łyżwach, albo, gdy uczą się biec za piłką kopiąc ją, a później nie mają kłopotów z kopaniem piłki podczas gry w futbol. Opanowanie umiejętności posługiwania się pewnym typem piły maszynowej w trakcie zajęć ze sztuki użytkowej powinno sprzyjać, na zasadzie transferu pozytywnego, wyuczeniu się obsługi innych typów pił maszynowych stosowanych w budownictwie. Kiedy uczennice zapoznają się na zajęciach z gospodarstwa domowego z pewnym typem maszyny do szycia to, na zasadzie transferu pozytywnego, łatwiej nauczą się posługiwać innymi typami takich maszyn.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.