Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Przyczyny sytuacji konfliktowych w badanych rodzinach

Skala Liczba rodzin, w których występuje przyczyna % tendencje do odreagowywania konfliktów w sposób impulsywny na zdominowanych partnerach 3 10,0 niedostępność w relacjach psychospołecznych (kontaktach międzyludzkich) wynikająca z lęku przed nieprzyjaznym otoczeniem 4 13,3 słaba kontrola siebie w społecznych formach zachowania, trudności regulacji charakteru popędowego 3 10,0 brak pewności siebie związany ze stanem depresyjnym 5 16,7 negatywny rezonans społeczny, brak wpływu na otoczenie 3 10,0 niezdolność do dawania miłości, do uformowania trwałego związku wynikająca z braku wiary w siebie 9 30,0

Najczęstszą przyczyną istniejących konfliktów małżeńskich są małe możliwości społeczne współmałżonka(i). Mąż lub żona uważają, że partner jest osobą niezdolną do dawania miłości, do uformowania trwałego związku (30%). Przyczyną takiej postawy jest brak wiary w siebie. Interesujące jest, że rodzice wielokrotnie stwierdzają poczucie bezradności wobec choroby. Niemożność pomocy dziecku choremu i bezradność stąd płynąca może pogłębiać poczucie braku wiary w siebie, bądź stanowić przyczynę sprawczą. Brak wiary w siebie i swoje możliwości, istniejące poczucie bezradności wyzwala potrzebę szukania wsparcia we współmałżon- ku(ce). Niestety, w wielu rodzinach małżonkowie nie znajdują go. Brak wsparcia rodzi zarzut niezdolności do dawania miłości, budowania trwałego związku.

Kolejnymi przyczynami sytuacji konfliktowych są zarzuty dotyczące obniżonego nastroju podstawowego wynikającego z postawy depresyjnej (16,7%) oraz braku otwartości i dostępności, będącego lękiem przed nieprzyjaznym otoczeniem (13%).

Do trzeciej kategorii przyczyn sytuacji konfliktowych należą: zarzut małego rezonansu społecznego, ujawniający się przez brak wpływu na otoczenie, zarzut postawy dominującej, ujawniającej się przez impulsywne odreagowywanie sytuacji konfliktowych na zdominowanych partnerach oraz zarzut braku kontroli siebie w społecznych formach zachowania (10%).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.