Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Proces kształtowania się zdolności specyficznie ludzkich

Zdolności człowieka do społeczno-historycznie powstałej działalności, tj. zdolności specyficznie ludzkie, nie są przejawami i modyfikacjami cech odziedziczonych. Są to rzeczywiście nowe elementy, które kształtują się podczas indywidualnego rozwoju człowieka. I właśnie na tym polega główna cecha zdolności specyficznie ludzkich, zdolności o pochodzeniu społeczno-histo- rycznym, społecznych co do swej natury.

Kształtowanie się zdolności specyficznie ludzkich jest procesem bardzo złożonym, który należy rozpatrzyć bardziej szczegółowo. Zdolności te rozwijają się u człowieka w procesie opanowywania (lub, używając terminu Marksa, przywłaszczania) przez niego tego wszystkiego, co ludzkość, społeczeństwo stworzyło w ciągu swego rozwoju historycznego.

„Przywłaszczanie sobie narzędzi wytwarzania jest … rozwojem całokształtu zdolności w jednostkach” (Marks, Engels, 1961, s. 76). Sądzę, że ta teza Marksa ma znaczenie nie tylko ogólne, lecz również specjalne, psychologiczne.

Chcę również podkreślić, że nie wolno mylić procesu przyswajania lub przywłaszczania z procesem nabywania doświadczenia osobniczego. Występuje tu zasadnicza różnica. Jak wiadomo, doświadczenie jednostkowe jest wynikiem przystosowania się jednostki do zmiennych warunków środowiskowych. Podstawą zdobywania doświadczenia jednostkowego jest wrodzone, odziedziczone przez jednostkę doświadczenie gatunkowe, które określa naturę całego gatunku. Proces ten zachodzi w całym świecie zwierzęcym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.