Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Poznanie ujemnych skutków chorób serca i układu krążenia

Choroby starości są to zjawiska patologiczne, odmienne od normalnych procesów starzenia się i zmian psychicznych, chociaż są z nimi związane i nakładają się na nie. Można jednak traktować proces starzenia się jako kumulację zjawisk patologicznych. Ostre choroby narządów układu sensorycznego i motorycznego i zaburzenia ich czynności, utrata i defekty wzroku, głuchota, paraliż, spadek sił – występują częściej w miarę jak człowiek posuwa się w latach. Wyniki porównań zależą w dużej mierze od tego, jaką przyjmie się podstawę do ich dokonywania. Ciśnienie krwi człowieka starego może być normalne dla danej grupy wieku, ale będzie odbiegać od normy dla ludzi młodych i zdro- wych. Pogorszenie słownictwa starego człowieka i pogorszenie zdolności abstrakcyjnego myślenia mogą być normalne w porównaniu z innymi ludźmi w tym samym wieku, jednak w stosunku do okresu jego młodości będą wskazywać na wyraźne zmiany intelektualne. Właściwości fizyczne i umysłowe mogą być uważane u jednych ludzi za normalne, u innych za patologiczne, jeśli ich osobiste możliwości osłabły w poważnym stopniu. Można określić to paradoksalnie: Jest wielu normalnych ludzi starych, których nie można uważać za ludzi zdrowych (15). (

Poznanie ujemnych skutków chorób serca i układu krążenia dla zdolności i sprawności działania ludzi w wieku średnim i starszym pomaga w lepszym zrozumieniu ogólnie gorszej sprawności starców, zwłaszcza gdy pod wpływem złożonych i trudnych zadań, wymagających szybkości działania i stwarzających napięcia psychiczne, znajdują się oni u kresu swych możliwości. Próby eksperymentalne dobrane spośród różnych roczników osób starych obejmują znaczną liczbę osób przejawiających w większym lub mniejszym stopniu zmiany patologiczne i można przypuszczać, że u tych ludzi występuje obniżenie ogólnej sprawności. Fakt ten jest w pewnym stopniu zatarty w badaniach metodą przekrojową (cross-sectional) por. Aneks, str. 392), które przeprowadzano na osobnikach zgłaszających się dobrowolnie. Można przypuszczać, że do badań zgłasza się większa od przeciętnej liczba ludzi zdrowych i sprawnych. Są to pewne niedostatki metody przekrojowej, zwłaszcza gdy jest ona stosowana w badaniach nad zmianami, jakie zachodzą w stanie zdrowia ludności na przestrzeni długich odcinków czasu. Z tego powodu niektóre fakty podane w tym i następnych rozdziałach należy oceniać krytyczni, chociaż bez uprzedzeń (16).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.