Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Poziom aspiracji dzieci w wieku 5-7 lat – kontynuacja

A. N. Gołubiewa88 stawiała przed dziećmi w wieku przedszkolr nym zadania wymagające przezwyciężenia trudności, związane z przeżywaniem sukcesu lub niepowodzenia przy osiąganiu celu. Okazało się, że motywy o treści społecznej, związane z działaniem w zespole, zaczynają odgrywać rolę już w średniej fazie przedszkolnej, a ich znaczenie wzrasta wyraźnie w najstarszej grupie dzieci. Motywacja związana z sukcesem lub porażką nie wystąpiła jeszcze u młodszych dzieci, natomiast już w średniej grupie sukcesy pobudzały dzieci do działania. W starszej grupie znaczenie pobudzające miały również niepowodzenia. Ponadto starsze dzieci uświadamiały sobie, że ustępowanie przed trudnościami jest oceniane ujemnie przez otoczenie i to skłaniało je do wysiłku.

Pomysłowe badania nad zagadnieniem motywacji przeprowadziła metodą eksperymentu naturalnego J. Z.. Niewierowicz87. Ich celem było stwierdzenie, w jakiej mierze .?zmiana motywu działania zmienia charakter czynności i czy wpływa ona na jakość wytworu sporządzanego przez dziecko. Dzieci z różnych grup wieku podejmowały proste zadania (np. sporządzenie serwetki i chorągiewki), realizując określoną motywację, wyznaczoną z’ góry przez eksperymentatora. Wytwór miał być więc wykonany: a) jako podarunek dla mamy, b) dla młodszego rodzeństwa, c) do zabawy z rówieśnikami lub też d) dla własnej przyjemności. W wyniku eksperymentów stwierdzono, że młodsze dzieci nie zawsze wyraźnie uświadamiały sobie podane motywy, co wpływało na przebieg pracy: dzieci często nie kończyły czynności, choć na początku chętnie ją podejmowały. Starsze dzieci uświadamiały sobie lepiej motywy, co wpływało pozytywnie na przebieg pracy, pod warunkiem, że motyw był „racjonalny”, przekonujący. Tak np. dzieci chętnie przygotowywały serwetkę „dla mamy”, ale zbyt słaby, bo oderwany od codziennych doświadczeń, był ten sam motyw przy sporządzaniu chorągiewki. Motywem zgodnym z charakterem działania było wówczas przeznaczenie chorągiewki do zabawy z rówieśnikami lub do ozdobienia mieszkania („dla siebie”).

Badania nad motywacją dzieci w wieku przedszkolnym są dopiero w początkowej fazie. Jednakże już z przytoczonych wyżej przykładów wynika, iż kierunek rozwoju motywów wiąże się ze zmianami jakościowymi w świadomości dziecka w wieku przedszkolnym, z procesem wytwa- rzania się wzorców czynności, a zarazem pierwszych norm moralno-spo- lecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.