Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Powstanie regulatorów zwyczajowych i moralnych

Toteż w naszych poprzednich rozważaniach na temat niektórych zagadnień związanych z genezą i przekazywaniem regulatorów społecznych nie mogliśmy doprowadzić naszych wyjaśnień dotyczących różnych fenomenów społecznych do ich ostatecznej instancji i musieliśmy się z konieczności ograniczać do powiązań nie wychodzących poza sferę samej nadbudowy.

Religia, we wczesnych epokach kultury ludzkiej pozostająca w ścisłym związku z regulatorami, jest właśnie ze względu na swą staro- dawność trudno dostępna badaniom genetycznym. Stąd istnieje tak duża ilość niezgodnych między sobą teorii dotyczących początków religijnych wierzeń, mitów, obrzędów i instytucji. Ograniczymy się i tu dio wskazania na pewne kierunki, w których idą poszukiwania.

Na niektóre z tych kierunków naprowadziły nas już nasze poprzednie rozważania dotyczące powstawania regulatorów zwyczajowych i moralnych. Tak więc cytowany już pogląd Marksa i Engelsa dotyczący całej ideologicznej nadbudowy obejmuje także wierzenia i systemy religijne. Co się tyczy religii, to jest ona zdaniem Engelsa „fantastycznym odzwierciedleniem w ludzkich głowach tych sił zewnętrznych, które rządzą codziennym bytem ludzi, odzwierciedleniem, w którym siły ziemskie przybierają postać sił nadziemskich. W zaraniu dziejów odzwierciedlenie takie znajdują najpierw siły przyrody […]. Rychło jednak obok sił przyrody zaczynają też działać siły społeczne, które przeciwstawiają się ludziom jako taka sama na pozór konieczność naturalna, co same siły przyrody. Fantastyczne postacie, w których początkowo znajdowały odzwierciedlenie tylko tajemnicze siły przyrody, nabierają w ten sposób atrybutów społecznych, stają się reprezentantami sił dziejowych” k

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.