Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Powiązania między regionami

Przestrzeń życiową reprezentuje teraz zróżnicowana osoba otoczona przez zróżnicowane środowisko. Zróżnicowania tego dokonaliśmy rysując linie, które służą jako granice między regionami. Nie zakłada się jednak, że granice te reprezentują nieprzenikalne bariery, które dzielą osobę i środowisko na niezależne i nie powiązane ze sobą regiony. Jedną z właściwości granicy, jak już wspominaliśmy, jest przenikal- ność: dzięki temu przestrzeń życiowa jest siecią powiązanych ze sobą systemów.

Co oznacza stwierdzenie, że regiony są powiązane? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjmijmy, że każdy z subregionów środowiska zawiera jeden fakt psychologiczny i że ten sam fakt nie występuje jednocześnie więcej niż w jednym subregionie. (Sposób posługiwania się przez Lewina słowem fakt w tym kontekście może niektórym wydawać się dziwny. Faktem, według Lewina, nie jest tylko rzecz obserwowalna, taka jak krzesło czy mecz piłkarski: jest nim także coś, czego nie można obserwować bezpośrednio, lecz o czym można wnioskować na podstawie czegoś, co jest obser- wowalne. Innymi słowy: są fakty empiryczne, czyli fenomenalistyczne, i fakty hipotetyczne, czyli dynamiczne. Każdą rzecz – odczuwalną zmysłami czy też wywnioskowaną – Lewin uważa za fakt. Zdarzenie (event) jest natomiast wynikiem interakcji kilku faktów. Krzesło jest faktem i osoba jest faktem, natomiast osoba siadająca na krześle jest zdarzeniem). Mówi się, że dwa regiony są powiązane (,connected), gdy fakt w jednym regionie wiąże się (is in communication) z faktem w innym regionie. Na przykład mówi się, że osoba jest powiązana ze środowiskiem, ponieważ pewien fakt w środowisku może zmieniać, modyfikować, przemieszczać, intensyfikować lub minimalizować fakty w tej osobie. Mówiąc zwyczajnie, środowisko może zmieniać osobę i na odwrót. Lewin stwierdza także, że dwa regiony są połączone, gdy fakty jednego regionu są dostępne (accessible) faktom innego regionu. Dostępność jest przestrzennym odpowiednikiem oddziaływania (influence).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.