Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

POTRZEBY I MOTYWY DZIAŁANIA DZIECKA

Jednym z ważnych źródeł aktywności dziecka w wieku przedszkolnym są potrzeby, które skłaniają je do podejmowania różnych czynności, a więc motywują jego działanie. Podobnie jak u dorosłych, potrzeba powstaje

ES S. Waligórska Różnice temperamentu i usposobienia u dzieci w wieku przedszkolnym. W: S. Szuman (1960). u dziecka w sytuacji zachwiania równowagi organizmu ze środowiskiem. Towarzyszy jej poczucie braku i stan niezadowolenia. Dążenie do zaspokojenia potrzeby staje się dla dziecka motywem do działania, którego, celem jest wyrównanie i przywrócenie naruszonej równowagi oraz usunięcie nieprzyjemnych, emocji. Wiadomo, że w toku rozwoju-‚ontogene- tycznego kształtują się, oprócz pierwotnych potrzeb organicznych (zaspokajanych zresztą dzięki opiece dorosłych i za ich pośrednictwem), rozmaite potrzeby pochodne, o charakterze psychologicznym. Te właśnie potrzeby stanowią istotne składniki osobowości, a zarazem warunek jej kształtowania się.. Podłożem potrzeb psy- . chićznych jest zdaniem J. Reykowskiego (1970) wytwarzanie się trwałych nastawień na odbiór określonego rodzaju bodźców i na wykonywanie określonych czynności. Gdy dzieje się coś niezgodnego z oczekiwaniami i przyzwyczajeniami dziecka, gdy zachodzi rozbieżność między tym, co spodziewa się ono uzyskać, a co .w rzeczywistości otrzymuje, powstaje właśnie sytuacja- braku, „głodu psychicznego”, a dziecko dąży ku temu, by znaleźć „pokarm”, służący zaspokojeniu odczuwanej potrzeby. Potrzeba psychiczna nie powstanie, jeśli w toku rozwoju nie wytworzą się trwałe nastawienia, albo też gdy to, czego jednostka oczekuje, zostaje zawsze lub prawie zawsze spełnione. Odnosząc tę prawidłowość do wieku przedszkolnego, możemy np. przypuszczać – co potwierdzają liczne obserwacje potoczne i naukowe – że u dzieci nie rozwiną się potrzeby poznawcze, jeśli w otoczeniu nie znajdzie się odpowiednia ilość bodźców (przedmiotów, zabawek, zdarzeń) wywołujących nastawienie na zbadanie i poznanie świata. Jednakże nadmiar zabawek również nie wywołuje potrzeby poznawczej dziecka. Gdy rodzice zaspokajają wszystkie jego zachcianki w tym zakresie, a nawet je uprzedzają, przestaje ono odczuwać zaciekawienie i znajdować przyjemność w czynnościach eksploracyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.