Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Postulaty taktu towarzystkiego i ich realizacja

Łatwo dalej zorientować się, że już w tej społecznie dość prostej sytuacji, jaką w tej chwili analizujemy, występuje to ukształtowanie się społeczne, które socjologowie zwykli nazywać rolą społeczną. Każdy z uczestników towarzyskiej rozmowy znajomych wchodzi obowiązkowo w swoistą rolę dyktowaną sytuacją. Jest to rola rozmówcy, która nakłada na jej wykonawcę pewne wymienione już poprzednio obowiązki, podlegające towarzyskiej sankcji społecznej.

Wiemy z potocznej obserwacji, iż między postulatami taktu towarzyskiego a ich realizacją zachodzą podobne rozbieżności, jak między postulatami moralnymi a ich wykonaniem. Jedną z przyczyn tego odchylenia mogą być różnice indywidualne charakteryzujące uczestników. Dany uczestnik mniej mówi od drugich albo dlatego, że ktoś inny nie dość uprzejmy nie dopuszcza go do głosu, albo też z tej racji, że jako introwertyk mniej ma ochoty do mówienia, lubi jednak słuchać drugich i chętnie ustępuje swoje, prawo głosu innym. Gdyby rozmawiające koło składało się z samych takich jak on, rozmowa często urywałaby się. Osoba bardziej rozmowna bywa zazwyczaj równocześnie tą, która rozmową kieruje lub, inaczej mówiąc, w tej rozmowie przewodzi. Oprócz roli rozmówcy podejmuje się ona więc w tym wypadku także roli drugiej, roli przywódcy. Jednakowoż takie przewodzenie nie zawsze miewa jedynie przemijający, przelotny charakter. Są jednostki, które pomawiamy o posiadanie specjalnego talentu przewodzenia w różnorodnych sytuacjach społecznych, nie tylko w rozmowie. Niektórzy socjologowie i psychologowie widzą ujawnianie się tutaj pewnego swoistego typu społecznego. W ten sposób spotykamy się tu z nowym trudnym zagadnieniem typologii, które daje okazję do licznych sporów między badaczami. Jedni łatwo i chętnie dopatrują się w społeczeństwie istnienia różnego rodzaju typów, dla innych pojęcie to wydaje się być uwikłane w szereg trudności, tak iż wolą nie operować nim wcale albo tylko bardzo rzadko.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.