Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Postęp techniczny

Należy uwzględnić, że terminem „operator” określa się nie jeden zawód, lecz całą ich grupę. Na jednym „biegunie” znajdują się robotnicy, których zadaniem jest reagować, zgodnie z uprzednio podaną instrukcją, na bodźce świetlne i dźwiękowe. Do niedawna psychologowie uważali, że eksperymenty psychologiczne, w których bada się proste i złożone reakcje, są abstrakcją i nie mają nic wspólnego ze złożonymi formami zachowań, występującymi w normalnym życiu2.

Postęp techniczny stworzył zawód, w którym podstawowa działalność człowieka przebiega w warunkach nieomalże identycznych z warunkami eksperymentu reakcyjnego. Czynności niektórych operatorów polegają na przekazywaniu informacji z jednych ogniw urządzenia zautomatyzowanego na inne lub na przekazaniu informacji, odebranych z urządzenia, robotnikowi remontowemu, w przypadku, gdy było sygnalizowane uszkodzenie. Ten zawód jest bezpośrednią konsekwencją nie zakończonego procesu automatyzacji. Z racji niedoskonałości technicznej urządzenia informacja nie może być przekazywana z jednych ogniw do innych za pośrednictwem maszyn. Z chwilą rozwiązania tego problemu technicznego zniknie konieczność pracy człowieka na tym stanowisku.

Na drugim „biegunie” znajduje się operator dyspozytor, który nie tylko przekazuje, lecz również przerabia informację. Po przejęciu informacji operator dyspozytor podejmuje jakieś działanie, wywołane tą informacją i odzwierciedlające zarówno jego doświadczenie jednostkowe, jak i jego wiadomości. Do przeróbki informacji bieżącej włączają się informacje nagromadzone wcześniej. Należy nadmienić, że ten układ nie zawsze daje się uwzględnić w programie. Perspektywy zamiany pracy człowieka przez maszynę są nieograniczone. Jeśli jednak nawet można zastąpić niektórych operatorów dyspozytorów maszynami logicznymi, to jest to sprawa dalekiej przyszłości: wydaje się, że w okresie, który obejmują plany rozwoju technicznego, ten zawód przetrwa3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.