Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

POSTAWY I ICH MIERZENIE CZ. II

Rzecz jasna, iż w życiu społeczeństw postawy, podobnie jak stereotypy, odgrywają bardzo doniosłą rolę, i tym się tłumaczy, iż w psychologii społecznej poświęcono im bardzo wiele badań. Udało się przy tym stworzyć metody pozwalające ujmować, a tym samym także porównywać z sobą postawy w sposób ścisły, wyrażający się w pewnej określonej liczbie. Takich „matematycznych metod” mamy w chwili obecnej już kilka. Przez pewien czas stosowana była szeroko metoda stworzona przez L. L. Thurstone’a 2.

Podamy w skrócie zasady, na których się ona opiera. Podstawą pomiarów jest przede wszystkim utworzenie odpowiedniej skali. Badacz, który interesuje się postawą (takiego czy innego środowiska v/ stosunku do pewnej sprawy, układa najprzód szereg wypowiedzi, tez czy stwierdzeń, które odnoszą się do owej sprawy w sensie uznania czy dezaprobaty. Tez takich musi być utworzona większa ilość, przy czym wyrażać one muszą różne stopnie ustosunkowania się do danej kwestii, od bardziej pozytywnego do najbardziej negatywnego. A więc np. gdy idzie o sprawę rozwodu, jako wyraz bardzo pozytywnego stanowiska sforimułowana może być dajmy na Ito teza, iż każdy powinien mieć możność bez żadnych trudności otrzymania rozwodu, gdy tylko tego zapragnie. Stanowisko przeciwne odzwierciedlać będzie teza, że rozwód nigdy nie powinien się zdarzyć. Teza, iż rozwód jest dopuszczalny, ale dajmy na to wtedy tylko, gdy małżeństwo jest bezdzietne i jeżeli obie strony praigną rozwodu, jest wyrazem pewnego stanowiska pośredniego. Otóż, gdy już zostanie sformułowana dostateczna ilość takich tez, reprezentujących ‚wszelkie możliwe stopnie, powołani zostają do działania tzw. kompetentni sędziowie, których ilość zasadniczo nie powinna być mniejsza od 50. Sędziowie ci, każdy z osobna, sproszeni są o ‚uporządkowanie tych tez zgodnie ze Stopniem ich przychylności i to tak, ażeby interwały pomiędzy poszczególnymi stopniami były w przybliżeniu równe. Liczbę- stopni zazwyczaj przesądza się z góry, a mianowicie ustala się ich liczbę na 11, przy czym stopień 6 odpowiada pozycji pośredniej, neutralnej. Porównanie uszeregowań uzyskanych od różnych sędziów może wykazać na przykład, że w odniesieniu do pewnych tez przyporządkowanie ich do pewnych stopni jest dość zgodne, natomiast pewne tezy bywają rozrzucone na Stopnie bardzo różne. Oczywiście, że takie tezy zostają odrzucone i nie wchodzą do ostatecznej skali. Wyrównując wreszcie według pewnych matematycznych zasad, nad którymi nie możemy się tu bliżej rozwodzić, indywidualne wahania w porządkowaniu ópinii, dochodzimy ostatecznie do jedenasto- stopniowej skali, która właśnie otrzymuje nazwę skali postaw. Każdelmu stopniowi skali odpowiada, (ja’k już wiemy, pewien numer, pewna liczba, która znamionuje pozycje danej tezy w stosunku do obu krańców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.