Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Pogląd Piageta na inteligencję

Pogląd Piageta na inteligencję jest teorią naturalistyczną z tego względu, że rozpatruje on inteligencję człowieka w kategoriach procesów – ewolucyjnych i rozwojowych – zbliżonych do tych, dzięki którym wszystkie żywe organizmy „poznają” swe środowisko i przystosowują się do niego.

Jego pogląd jest naturalistyczny także dlatego, że umieszcza organizm człowieka w perspektywie ewolucyjnej, wespół z resztą przyrody. Próbując zrozumieć rozwój zachowania poznawczego człowieka, Piaget nigdy nie wychodzi poza tę perspektywę. W swym ujęciu uważa on za zbędne odwoływanie się do przesądów czy wynajdywanie jakichś nadnaturalnych bytów na użytek swych wyjaśnień. Unika odwiecznego podziału na umysł i ciało – poglądu, iż umysł to duch czy też substancja tkwiąca w mater- rialnym ciele. Dzięki temu, Piaget potrafi w naukowy sposób badać, jak to, co nazywamy umysłem czy też zachowaniem poznawczym, ewoluuje i rozwija się jako naturalny element składowy biologicznej organizacji żywych istot. Poszukiwanie „ducha w maszynie” (Koestler, 1967) jest według Piageta zajęciem bezowocnym, ponieważ – jak to wykazał Hebb – „pomysł, iż niematerialny umysł kieruje ciałem jest ni mniej ni więcej tylko witalizmem: nie ma dlań miejsca w nauce, (…) nauka biologii dawno już go odrzuciła”I7. Tinbergen, wychodząc z pozycji etologa uderza w tę samą nutę powiadając, że żywe organizmy to tylko szczególne przy padki procesów fizycznych, zachodzących w środowisku, (…) i nie ma tu miejsca na żaden witalizm: (…) Żywe organizmy są jedynie bardzo, ale to bardzo szczególnym przypadkiem praw fizycznych”18.

By zrozumieć teorię Piageta, traktującą inteligencję jako zachowanie poznawcze, dobrze jest zacząć od kilku idei, które zapewne dobrze znasz, a które tworzą podstawę tej teorii. W ten sposób ułatwiony zostanie transfer pozytywny, jako że idee już znane dostarczają struktur wiedzy niezbędnych do zasymilowania nowej informacji. W trakcie asymilacji w obrębie tych struktur nastąpi też akomodacja.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.