Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

PODZIAŁY NA OKRESY ROZWOJOWE W PSYCHOLOGII POLSKIEJ

Dla zilustrowania wymienionych poprzednio różnic w periodyzacji podamy najbardziej znane u nas całościowe podziały, zaproponowane przez trzech polskich autorów: S. Baleya, S. Sżumana i M. Kreutza. S. Balety (1946, s. 330) wyróżnia 3 okresy: niemowlęctwo – pierwszy rok życia, dzieciństwo – 1 -12(13) lat, wiek dojrzewania – 13(14) – 20 lat.

Dzieciństwo dzielił Baléy z kolei na 3 fazy: pierwsze dzieciństwo – do końca 3 r.ż., drugie (średnie, przedszkolne) dzieciństwo — do końca 7 r.ż., trzecie (szkoliie) dzieciństwo – do ok’. 13 r.ż.

Wiek dojrzewania składa się również z 3 faz: przedpokwitanie – ok. 13 -14 r.ż., pokwitanie (faza pubertalna) – do ok. 17 r.ż., wiek młodzieńczy (adolescencia). – do ok. 20 – 24 r.ż:

Nazwy faz wieku dojrzewania wynikają z biologistycznego ujmowania (w owym czasie) przez Baleya zjawisk rozwojowych, zwłaszcza w stosunku do okresu dojrzewania. Kryteria zaś rozróżnienia faz są – jak już wspominaliśmy’-rozmaite: w najmłodszych latach – rozwój ruchowy i rozwój mowy, w drugim i trzecim dzieciństwie – stosunek do świata (egocentryzm – realizm), w wieku dojrzewania – głównie rozwój i przemiany życia uczuciowego i stosunku do innych ludzi.

S. Szuman (1947o, s. 5-8: 1947b, s. 14-15) wyróżnia również trzy, chociaż inaczej wydzielone okresy: pierwsze dziecięctwo (wiek przedszkolny) – od urodzenia do 7 r.ż., drugie dziecięctwo (wiek chłopięcy, wiek szkoły powszechnej) 4 – od 7 do 14 r.ż., wiek dojrzewania i wiek młodzieńczy – od ok. 14 do ok. 21 r.ż. Pierwsze dziecięctwo autor dzieli na 3 fazy: niemowlęctwo, drugi rok życia oraz Wiek przedszkolny (od 3 do 7 lat).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.