Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Początki psychologii naukowej – dalszy opis

W 1862 roku ukazały się, zawierające omówienie założeń psychologii eksperymentalnej, „Przyczynki do teorii spostrzegania zmysłowego” Wilhelma Wundta. Dzięki jego wysiłkom powstało pierwsze laboratorium psychologiczne (1879) rozbudowane i przemianowane następnie na Instytut Psychologiczny. Stopniowo ukształtowały się zręby psychofizjologii, jak ją nazwał Wundt, opartej, podobnie jak i psychofizyka, na zasadzie paralelizmu psychofizycznego. Niezwykły rozmach Wundta, jego umiejętności organizacyjne i badawcze skupiły wokół niego licznych uczniów i wzbudziły przekonanie, że psychologia weszła .na właściwą drogę-

Wundt, zgodnie z ówczesną tradycją, życie psychiczne rozumiał jako świadomość, a zadanie psychologii upatrywał w coraz bliższym poznawaniu treści świadomości. Za podstawowe zjawiska psychiczne uważano wrażenia i traktowano je jako elementy świadomości, z których powstają wszelkie przejawy życia psychicznego, a więc z szeregu wrażeń powstają przedstawienia, z przedstawień sądy, z sądów i uczuć pragnienia itd. Była to więc atomistyczna koncepcja psychiki, której model przypomina mozaikę. Prowadzono badania eksperymentalne nad „fizjologicznymi odpowiednikami zjawisk psychicznych” równocześnie starając się poznać te zjawiska na drodze introspekcji. Korzystano ze współpracy osób „doświadczonych w introspekcji”, tj. umiejących śledzić swoje doznania i możliwie jednoznacznie formułować wypowiedzi. Uderza tu zbieżność dwóch zdawałoby się trud- nych do pogodzenia tendencji. Z jednej strony dbałość o ścisłość badawczą, skrupulatne wykonywanie pomiarów za pomocą różnej aparatury, najczęściej fizjologicznej, a z drugiej strony odwoływanie się do introspekcji. Było to jednak nieuniknione przy przyjęciu koncepcji psychiki jako zbioru treści świadomości, które stanowiły przedmiot psychologii klasycznej i przy oparciu się o zasadę paralelizmu psychofizycznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.