Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Sposób na poziom stabilizacji wprawy

Rozpatrując czynniki motywacyjne (patrz rozd. 6, s. 141) zwracaliśmy uwagę na względną wartość podniet. Wartość ich wyraża się między innymi w większym lub mniejszym ich wpływie jako wzmocnień w…

POGLĄDY MOWRERA CZ. II

Uczenie się w drugiej fazie jest uczeniem się rozwiązań. Osobnik rozwiązuje problem polegający na znalezieniu sposobu uwolnienia się od lęku. Uczy się on warunkowych reakcji instrumentalnych,…

LUDZIE SPOŁECZNIE WYBITNI CZ. II

Dzięki zastosowaniu bardziej dokładnych obliczeń stwierdzono, że okresy sukcesów zaczynają się później. Na przykład1, porównanie rozkładu wieku niewielkiej liczby kandydatów na prezydentów, którzy…

Wychowanie jako czynnik rozwoju – kontynuacja

Wychowanie polega właśnie na takim organizowaniu trybu życia i działalności dziecka (jego zabawy i nauki), by kształtować jego poznanie, formować spostrzeżenia, pojęcia i sądy, wzbogacać jego wiedzę…

Formowanie się treści spostrzeżenia

Nastawienie może być wytworzone przez instrukcję, np. gdy uprzedzamy osoby badane, że plamy o nieregularnych zarysach (np. „kleksy” z testu Rorschacha) ukazujące się na ekranie, przypominają sylwetki…

Myśl marksistowska w psychologii francuskiej

Profesor Wallon znalazł godnego kontynuatora i następcę w osobie "René Z a z z o, obecnie profesora w Uniwersytecie Paris-Nanterre. Objął on po śmierci Wallona kierownictwo Laboratorium…

Miażdżyca mózgowa

Przy miażdżycy mózgowej początek poważnych uszkodzeń mózgu objawia się częściowym porażeniem, zaburzeniami mowy, drżeniami. Niekiedy pojawiają się zaburzenia sensoryczne (czasowe lub trwałe), a…

Stosowanie wzmocnień negatywnych w nauce

W przedstawionych sytuacjach eksperymentalnych wzmocnieniem negatywnym był podmuch powietrza kierowany na gałkę oczną. Często stosowanym wzmocnieniem o podobnym charakterze jest zadziałanie prądem…

Rola ćwiczeń w uczeniu się

Nauczając z nastawieniem na wywołanie transferu dobrze jest pamiętać o regule: „Uczymy się tego, co ćwiczymy”, ponieważ wyjaśnia ona, dlaczego należy się starać, by uczniowie ćwiczyli to, co ma być…