Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Podobieństwo materiałów i bodźców

W badaniach poszukujących zależności hamowania proaktywnego od podobieństwa obu kolejno wyuczonych materiałów, cechy ich podobieństwa zmieniano analogicznie jak w badaniach nad transferem.…

Strategia prób i błędów

Z problematyką rozwoju rozumowania dzieci wiąże się także zagadnienie strategii, stosowanej przez dzieci w toku rozwiązywania zadań. Różnorodne strategie można obserwować zarówno w sytuacjach…

POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

Małe dziecko nie tylko odtwarza w swym działaniu rozmaite składniki przedmiotowe i społeczne otaczającej rzeczywistości, lecz także po dziecięcemu je przekształca zgodnie z własnym doświadczeniem i…

Teoretycy osobowości – ciąg dalszy

Dla nauk społecznych podstawowe znaczenie ma ten dział psychologii, który zajmuje się źródłem aktywności człowieka, impulsami i motywami, utrzymującymi psychiczną i fizyczną aktywność i regulującymi…

UCZENIE SIĘ A DOJRZEWANIE W ROZWOJU OSOBNIKA CZ. II

Dla psychologii rozwiązanie tego problemu ma dodatkowe znaczenie. Umożliwiłoby bowiem uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań nurtujących psychologa, mianowicie: 1) w jakim stopniu rozwój dziecka jest…

PORTRET BADACZA

Pisarze i filozofowie, pedagodzy i psychologowie zajmujący się sprawami człowieka wielokrotnie próbowali go określić za pomocą analogii. W zależności od wyobrażeń o nim oraz od zasobu wiedzy…

Koncentrowanie uwagi na gromadzeniu informacji

Sanders kwestionuje pógląd, że uczniowie mało zdolni potrafią wykonywać jakie wyłącznie zadania typu pamięciowego. Wielu nauczycieli sądzi, że od sła- pytanie? bych uczniów można oczekiwać jedynie…

Badania skupione na rozwoju mowy u dziecka

Nad problematyką rozwoju myślenia u małych dzieci pracuje również od wielu lat w Leningradzie A. A. Lublinska (uczennica S. L. Ru- binsztejna), zwracając, podobnie jak i inni uczeni radzieccy,…

OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Jednym z charakterystycznych objawów kształtowania się osobowości dorastających jest rozwój samodzielności. Około 12-13 r.ż. w rozwoju tym następuje znamienny zwrot, polegający na odkryciu świata…