Poszukujesz psychologa sportu lub pracy w Gdynii? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

OPRÓCZ AFIRMACJI

Uważam, że afirmacje są najskuteczniejszą z ’'domowych” - nie wymagających pomocy psychoterapeuty -metod przekształcania swojego myślenia, a w ślad za nim i życia. Ale chcę krótko powiedzieć też o…

Trafność pośrednia

Aby móc wykorzystać taki arkusz do uzyskania informacji oceniającej o stosunkowo wysokiej trafności treściowej ze względu na ocenę osiągnięć, musimy po prostu zaaranżować kilka rzeczywistych lub…

Obszary świata, w którym żyją ludzie

Poza tym wyrażenia z łącznikami wydają się sztuczne i pedantyczne. (Jak na ironię, Boss w swych ostatnich pracach zaczął rozdzielać łącznikiem Da-sein, przypuszczalnie chcąc podkreślić iż Da oznacza…

Wiek niemowlęcy

Psychologia okresu wczesnego dzieciństwa przechodziła nie tak dawno temu, bo w latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych naszego stulecia, pewien kryzys, wynikający, być może, ż…

Standard obowiązujący w modzie

W związku z tym, co stwierdziliśmy powyżej, pozostaje fakt, że jak powszechnie wiadomo, osoby stosujące się do mody, i to zwłaszcza w sposób przesadny, tak iż zwracają przez to na siebie uwagę, to…

Podobieństwo materiałów i bodźców

W badaniach poszukujących zależności hamowania proaktywnego od podobieństwa obu kolejno wyuczonych materiałów, cechy ich podobieństwa zmieniano analogicznie jak w badaniach nad transferem.…

Strategia prób i błędów

Z problematyką rozwoju rozumowania dzieci wiąże się także zagadnienie strategii, stosowanej przez dzieci w toku rozwiązywania zadań. Różnorodne strategie można obserwować zarówno w sytuacjach…

POCZĄTKI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECKA

Małe dziecko nie tylko odtwarza w swym działaniu rozmaite składniki przedmiotowe i społeczne otaczającej rzeczywistości, lecz także po dziecięcemu je przekształca zgodnie z własnym doświadczeniem i…

Teoretycy osobowości – ciąg dalszy

Dla nauk społecznych podstawowe znaczenie ma ten dział psychologii, który zajmuje się źródłem aktywności człowieka, impulsami i motywami, utrzymującymi psychiczną i fizyczną aktywność i regulującymi…